Puuraaka-aineen hankintaa ei ollut pidettävä ympäristöluvanvaraisena toimintana

14.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:16 Ympäristöluvan tarve – Laitokseen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvä toiminta – Biotuotetehdas – Puuraaka-aineen hankinta

Puuraaka-aineen hankintaa ei ollut pidettävä biotuotetehtaaseen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvänä ympäristöluvanvaraisena toimintana. Biotuotetehtaan ympäristöluvassa ei siten voitu arvioida toiminnan vaatiman puuraaka-aineen hankinnan välillisiä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin ja hiilinieluihin eikä antaa puunhankintaa koskevia lupamääräyksiä. Ympäristöluvassa ei voitu arvioida puuraaka-aineen hankinnan välillisiä vaikutuksia myöskään luonnon monimuotoisuuteen.

KHO:2024:16

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments