Muutoksenhakuohjeesta puuttui maininta oikaisuvaatimuksen jättämisestä ennen klo 16.15 – oikaisuvaatimus olisi tullut tutkia

26.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:22 Tuloverotus – Muutoksenhaku – Oikaisulautakunta – Muutoksenhakuaika – Virheellinen muutoksenhakuohje – Sähköinen asiointi – Oikaisumenettely

Verotuspäätökseen liitetystä muutoksenhakuohjeesta puuttui maininta siitä, että sähköisesti jätettävän oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä, paitsi muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä, myös ennen kello 16.15. Ohje antoi tukea päätelmälle, jonka mukaan määräaika päättyisi vasta vuorokauden vaihtuessa. Muutoksenhakuohjetta oli pidettävä virheellisenä. Muutoksenhakija oli tämän vuoksi erehtynyt määräajan päättymisen kellonajasta ja toimittanut oikaisuvaatimuksen Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta määräajan viimeisenä päivänä mainitun kellonajan jälkeen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että periaatetta, jonka mukaan asianosaisella on oikeus luottaa saamaansa muutoksenhakuohjeeseen, on pidettävä oikeusjärjestelmässämme vakiintuneena. Verotuksen oikaisulautakunnan ei olisi tullut jättää oikaisuvaatimusta myöhään tehtynä tutkimatta.

Ks. KHO 2021:122 ja KHO 6.10.2015/2866

KHO:2024:22

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments