KKO: Laittomat huumausaineet voivat olla anastusrikoksen kohteena – tuomio ryöstön yrityksestä

14.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:13 Ryöstörikos – Ryöstö – Törkeä ryöstö – Rikoksen yritys

A oli kirvestä ja puukkoa välineenä käyttäen väkivallalla ja sillä välittömästi uhkaamalla yrittänyt anastaa kahden asianomistajan hallusta kannabista ja kannabiskasveja.

Korkein oikeus katsoi, että asianomistajien hallussa laittomasti olleet kannabiskasvit ja huumausaineet olivat ryöstöä koskevassa rangaistussäännöksessä tarkoitettua toisen irtainta omaisuutta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n syyksi luettiin törkeän ryöstön yritys.

10. Korkein oikeus katsoo, että vaikka huumausaineet eivät saa omaisuutena samanlaista suojaa kuin laillinen omaisuus, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kysymys ei olisi jonkun hallussa ja omistuksessa olevasta irtaimesta omaisuudesta. Tällaisenkaan omaisuuden ei siten voida katsoa olevan vailla omistajaa.
11. Laittomilla huumausaineilla ei ole taloudellista arvoa laillisilla markkinoilla. Tämäkään ei kuitenkaan merkitse sitä, että kysymys ei olisi ryöstörikoksen tarkoittamasta omaisuudesta, kun otetaan huomioon se, että anastettavalla omaisuudella ei edellytetä olevan omistajalleen taloudellista arvoa.
12. Korkein oikeus toteaa, että ryöstörikosta koskevan rangaistussäännöksen sanamuodosta ei johdu estettä sille, että kannabiskasveja tai huumausaineita pidetään säännöksessä tarkoitettuna irtaimena omaisuutena. Tällaisenkin omaisuuden anastamista ryöstöä koskevan säännöksen mukaista tekotapaa käyttäen on perusteltua suojata ryöstöä koskevalla rangaistussäännöksellä. Johtopäätöksenään Korkein oikeus katsoo, että ryöstöä koskevassa rangaistussäännöksessä tarkoitettuna anastuksen kohteena olevana irtaimena omaisuutena voivat olla toisen omistamat ja laittomasti hallussa pitämät huumausaineet.

KKO:2024:13

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments