Kirkkoneuvoston jäsen oli esteellinen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä käsitelemään seurakunnan omistamien maiden asemakaavoitusta

13.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:14 Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Esteellisyys – Yhteisöjäävi – Kirkkoneuvoston jäsen – Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen – Asemakaavan muutoksen valmisteluun osallistuminen

Seurakuntayhtymä oli asemakaavamuutosalueen merkittävänä kiinteistönomistajana asianosainen asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevassa asiassa. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston jäsen oli kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä osallistunut kolmen vuoden aikana lautakunnan kokouksiin, joissa oli tehty asemakaavan valmistelun ja hyväksymisedellytysten kannalta merkityksellisiä päätöksiä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että seurakuntayhtymän kirkkoneuvostoa oli pidettävä toimielimenä, johon sovellettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdan yhteisöjääviä koskevia säännöksiä. Seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston jäsen oli ollut esteellinen osallistumaan asemakaavamuutoksen valmisteluun kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksissa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan hyväksymisestä oli syntynyt kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä. Päätös kaavan muutoksen hyväksymistä ja hallinto-oikeuden päätös valituksen hylkäämisestä kumottiin.

KHO:2024:14

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments