Työryhmä päivittämään asunto-osakeyhtiölakia

5.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi. Samalla asetetaan myös seurantaryhmä tukemaan työryhmän työtä.

Asunto-osakeyhtiölain päivittäminen on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman mukaan muun muassa taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumista ja asuntojen ottamista taloyhtiön hallintaan, taloyhtiöiden hallittua alasajoa sekä sähköautojen latauspisteiden asentamista taloyhtiöihin helpotetaan. Lisäksi varmistetaan lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytykset, mutta mahdollistetaan samalla nykyistä parempi puuttuminen havaittuihin ongelmiin. 
 
Työryhmä aloittaa työskentelynsä valmistelemalla osakehuoneiston hallintaanoton edellyttämien varoitusten ja päätösten tiedoksiantojen helpottamista koskevat säädösehdotukset ja antaa niitä koskevan välimietinnön 31.3.2024 mennessä. Tiedoksiantojen helpottamisesta on tarkoitus antaa erillinen hallituksen esitys vielä kevään 2024 aikana. Työryhmän ja seurantaryhmän toimikaudet kestävät 31.5.2025 saakka.

Asianajajakuntaa työryhmässä edustaa asianajaja Hanna-Mari Manninen.

Asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan vuonna 2010 ja siinä on ilmennyt muutostarpeita. Suomen noin 90 000 taloyhtiössä on yli 1,5 miljoonaa asuntoa, joissa asuu yli 2,6 miljoonaa suomalaista. Asunto-osakeyhtiölain toimivuudella ja ajantasaisuudella on siis suuri merkitys. 

Asunto-osakeyhtiölain tarkistaminen

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments