Toisen omistaman huumausaineen säilytys oli hallussapitoa, ei pelkkää avunantoa

8.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:2 Huumausainerikos – Rikokseen osallisuus – Avunanto

A oli sallinut B:n säilyttää noin neljän kuukauden ajan hänen asunnollaan huumausaineita, jotka olivat olleet B:n määräysvallassa levitystä varten.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A:n menettelyssä oli ollut kysymys huumausaineiden hallussapidosta eikä vain avunannosta B:n huumausainerikokseen.

15. A:n ei kuitenkaan ole näytetty osallistuneen huumausainerikokseen muutoin kuin sallimalla säilyttämisen, ja huumausaineet ovat koko ajan olleet toisen henkilön määräysvallassa. A ei ole saanut tai tavoitellut palkkioksi ottamiensa huumausaineiden lisäksi taloudellista hyötyä. Nämä seikat vähentävät A:n syyllisyyttä. A:n epäitsenäisen roolin vuoksi ratkaisevaa merkitystä ei voida antaa yksin huumausaineen laadulle tai määrälle, vaan huomiota on kiinnitettävä enemmän A:n menettelyyn. Tähän nähden A:lle tuomittavan rangaistuksen tulee olla huomattavasti alempi kuin vastaavanlaisen huumausaine-erän hallussapidosta tai levittämisestä yleensä tuomitaan. Korkein oikeus katsoo, että oikeudenmukainen rangaistus yksin tästä teosta olisi jonkin verran yli viisi vuotta vankeutta.

KKO:2024:2

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments