Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virasto aloittaa toimintansa vuonna 2025

11.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeushallinnon erityisviranomaisille perustettava yhteinen virasto aloittaa toimintansa vuoden 2025 alussa. Viraston muodostavat 11 itsenäistä viranomaista ja näille hallintopalveluja tuottava yksikkö. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa viraston perustamista koskeva laki huomenna perjantaina.

Uuteen virastoon kootaan

 • Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI),
 • konkurssiasiamiehen toimisto,
 • kuluttajariitalautakunta,
 • lapsiasiavaltuutetun toimisto,
 • oikeudenkäyntiavustajalautakunta,
 • Onnettomuustutkintakeskus,
 • tasa-arvovaltuutetun toimisto,
 • tiedusteluvalvontavaltuutettu,
 • tietosuojavaltuutetun toimisto,
 • vanhusasiavaltuutettu ja
 • yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto. 

Uudistuksen tavoitteena on turvata viranomaisten riippumattomuus ja itsenäisyys sekä siirtää ja keskittää viranomaisille yhdenmukaiset hallinnolliset tukitehtävät yhteen yksikköön. Erityisviranomaisten itsenäinen asema ja nykyiset toimipaikat säilyvät.

Viraston hallintopalveluyksikkö tarjoaa viranomaisille tukipalveluja ja hoitaa keskitetysti muun muassa talous- ja henkilöstö- sekä tieto- ja tiedonhallinnan hallinnon tehtäviä, joita hoidetaan nyt jokaisessa viranomaisessa erikseen sekä oikeusministeriössä, Ulosottolaitoksessa ja oikeusapu- ja edunvalvontapiireissä. Jatkossa ministeriö hoitaa vain erityisviranomaisia koskevan säädösvalmistelun ja strategisen ohjauksen.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa perustettavan viraston toimivuutta ja antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments