Kunnalta maata vuokranneita ei tarvinnut kuulla kun kunta tarkisti hinnoitteluperusteita

19.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:5 Kunnallisvalitus – Virheellinen järjestys – Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen – Tiedottaminen – Kunnan omistama tontti – Hinnoitteluperusteet

Kaupunki oli tarkistanut hinnoitteluperusteita, joita käytetään myytäessä ja vuokrattaessa kaupungin omistamia tontteja. Asiassa oli ratkaistavana, olisiko nykyisien maanvuokraoikeuden haltijoiden tullut ennen päätöksentekoa saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta hallintolain 41 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hintojen noustessa päätöksellä on välillisiä vaikutuksia maanvuokraoikeuden haltijoiden taloudelliseen asemaan, kun kiinteistökauppoja tehdään ja maanvuokrasopimuksia jatketaan. Tällaisia taloudellisia vaikutuksia ei kuitenkaan voitu pitää hallintolain 41 §:n 1 momentissa tarkoitettuina vaikutuksina kyseisten tahojen muihin oloihin. Esillä oleva hinnoitteluperusteita koskeva päätöksenteko ei kuulunut mainitun pykälän soveltamisalaan.

KHO:2024:5

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments