Di­gi­toi­mi­joil­le uusia vel­vol­li­suuk­sia ‒ ta­voit­tee­na tur­val­li­sem­mat ja avoi­mem­mat verk­ko­pal­ve­lut

16.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Internetin verkkoalustoille ja muille digipalveluille tulee uusia velvollisuuksia, kun EU:n digipalveluasetuksen soveltaminen alkaa 17.2.2024. Uuden sääntelyn tarkoitus on vähentää laitonta sisältöä ja lisätä palveluiden avoimuutta.

Digipalveluasetus sisältää laajasti uusia velvollisuuksia erilaisille verkon toimijoille aina pilvipalveluista sosiaalisen median alustoihin ja erilaisiin markkinapaikkoihin. Erilaisilla palveluntarjoajilla on eri tasoisia velvoitteita. Osa velvoitteista koskee laajasti erilaisia palveluita ‒ käyttäjille on esimerkiksi tarjottava mahdollisuus ilmoittaa laittomasta sisällöstä.

”Jos käyttäjänä kohtaat verkossa sisältöä, jonka epäilet olevan laitonta, sinulla on aina oikeus ilmoittaa siitä palvelun tarjoajalle. Sillä on velvollisuus käsitellä asia. Sama koskee tilanteita, joissa esimerkiksi alusta on poistanut tuottamasi sisällön tai rajoittanut palvelun käyttöä ilman ilmoitusta ja perusteluita”, kertoo johtava asiantuntija Sirpa Sillstén Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Mikä sitten on laitonta sisältöä? Tähän ei digipalveluasetuksen valvonnassa voida suoraan ottaa kantaa, vaan valvonnan kohteena ovat palveluntarjoajien menettelytavat. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että kaikki, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on laitonta myös verkossa.

Tiu­kim­mat sään­nök­set verk­koa­lus­toil­le ja ver­kon mark­ki­na­pai­koil­le

Verkkoalustoille, eli esimerkiksi erilaisille verkkoyhteisöille, on sääntelyssä omat velvoitteensa. Alustojen on jatkossa esimerkiksi oma-aloitteisesti reagoitava selvästi laittomaan sisältöön ja käsiteltävä valitukset huolellisesti.

Verkkoalustoilta vaaditaan myös uusia toimia, jotka parantavat mainonnan ja suosittelujärjestelmien läpinäkyvyyttä sekä alaikäisten suojelua verkossa. Digipalveluasetus edellyttää, että verkkoalustat eivät harhauta kuluttajaa ja manipuloi hänen päätöksentekoaan ja valintojaan. Palveluntarjoajien on huomioitava, että digipalveluasetuksen rinnalla on noudatettava kuluttajansuojaoikeutta ja tietosuojasääntelyä.

Verkkoalustoihin luetaan myös verkon markkinapaikat, kuten matka- ja hotellinvaraussivustot, joille on omat lisävelvoitteensa. Markkinapaikkojen on esimerkiksi huolehdittava, että alustoilla toimivat myyjät ja palveluntarjoajat voivat tarjota kuluttajille riittävästi tietoa itsestään ja tuotteistaan. Jos markkinapaikan kautta on myyty tuotetta tai palvelua, joka on osoittautunut laittomaksi, markkinapaikan on tiedotettava tuotteen tai palvelun ostaneita kuluttajia asiasta.

Digipalveluasetuksen vaatimukset koskevat myös erittäin suuria verkkoalustoja ja hakukoneita, joilla on yli 45 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää EU:n alueella. Näiden monikansallisten alustajättien osalta sääntely tuli voimaan jo kesällä 2023, ja niiden pääasiallinen valvoja on EU-komissio.

Suo­mes­sa val­von­ta jaet­tu kol­men vi­ran­omai­sen kes­ken

Suomessa digipalveluasetuksen noudattamista valvoo pääasiassa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Lisäksi kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu valvovat tiettyjä asetuksen velvoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi alustojen toteuttamaan mainontaan.

Digipalveluasetus koskee kaikkia verkon välityspalveluita, joita tarjotaan EU:n alueelle. Näin ollen myös muualle sijoittautuneiden palveluntarjoajien on noudatettava sääntelyä, jos ne tarjoavat palveluaan EU:n alueelle. Sääntely ei kuitenkaan kaikilta osin koske mikro- ja pienyrityksiä.

Lue li­sää:

KKV:n tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments