A Oy:llä ei ollut oikeutta tehdä jälleenhankintavarausta vakuutuskorvauksesta, kun sen muuhun omaisuuteen luettu rakennus on tuhoutunut tulipalossa

29.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:10 Elinkeinotulon verotus – Jälleenhankintavaraus – Muu omaisuus – Rakennus – Tuhoutuminen – Vakuutuskorvaus

A Oy:n omistama elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitettuun muuhun omaisuuteen luettu rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. Asiassa oli kysymys siitä, voiko A Oy muodostaa saamansa vakuutuskorvauksen perusteella saman lain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun jälleenhankintavarauksen.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 42 a §:n 1 momentissa luetellaan ne mainitun lain pykälät, jotka tulevat noudatettaviksi muun omaisuuden hankintamenon jaksottamisessa. Lainkohdassa ei viitata jälleenhankintavarausta koskevaan 43 §:ään. Koska elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 §:ää ei ole säädetty noudatettavaksi mainitun lain 12 a §:ssä tarkoitetun muun omaisuuden osalta, kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarausta ei voida muodostaa muuhun omaisuuteen luetun omaisuuden tuhoutuessa.

Siten A Oy:llä ei ollut oikeutta tehdä jälleenhankintavarausta.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu verovuodelle 2021.

KHO:2024:10

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments