Vuosikirjaratkaisu aiemman lain aikaisen vesitalousluvan muuttamisesta vesilain mukaiseksi

19.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:122 Vesitalouslupa – Vesistön säännöstely – Säännöstelymääräysten muuttaminen – Vesioikeuslaki – Siirtymäsäännökset

Lupa vesistön säännöstelyyn oli myönnetty ennen vesilakia voimassa olleen lain nojalla. Vesilain 19 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan sille, joka ennen vesilain voimaantuloa oli saanut luvan vesitaloushankkeeseen, voitiin hakemuksesta myöntää vesilain mukainen lupa. Mainittu säännös ei estänyt lupaviranomaista luvan haltijan hakemuksesta muuttamasta lupaa vain osittain vesilain mukaiseksi niin, että lupa jäi muilta osin voimaan aiemman lainsäädännön mukaisena.

KHO:2023:122

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments