Tuomioistuimiin rekrytoidaan ensi vuonna yli sata uutta työntekijää

21.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tuin­lai­tok­sel­le osoi­tet­tiin oi­keu­den­hoi­don re­surs­sien var­mis­ta­mi­sek­si vuo­des­ta 2024 lu­kien py­sy­vää li­sä­ra­hoi­tus­ta 19,4 mil­joo­naa eu­roa. Tä­män ra­hoi­tuk­sen an­siois­ta ensi vuon­na pys­ty­tään rek­ry­toi­maan yli sata uut­ta työn­te­ki­jää.

Uusien työntekijöiden lisäksi määräaikaisista viroista merkittävä osa pystytään nyt vakinaistamaan.

”Lisäys vähentää henkilöstön kuormitusta ja parantaa tuomioistuinten työtilannetta. Käsittelyajat tulevat aluksi todennäköisesti pitenemään, kun ruuhkia puretaan. Jatkossa kuitenkin myös käsittelyaikojen arvioidaan lyhenevän”, toteaa Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola.

Henkilöstömäärän lisäys on 113 henkilötyövuotta (verrattuna vuoden 2023 tulosneuvotteluissa sovittuun), josta käräjäoikeuksien osuus on 91 henkilötyövuotta. Hallinto-oikeuksissa kokonaishenkilötyövuosimäärä ei muutu, mutta määräaikaisuuksia vähennetään merkittävästi ja vastaavasti vakinaisia virkoja lisätään. Määräaikaisten virkojen määrä vähenee koko tuomioistuinlaitoksessa lähes 60 henkilötyövuotta. Myös Tuomioistuinvirastoon perustetaan seitsemän uutta virkaa.

Tuomioistuinviraston johtokunta vahvistaa uusien virkojen perustamisen vielä tammikuussa 2024.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments