Pohjoismaiset ministerit: Moniääniosakkeiden hyödyntäminen turvattava listautumisessa EU:ssa

5.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomen ja Ruotsin oikeusministerit sekä Tanskan elinkeinoministeri kehottavat EU-neuvoston puheenjohtajalle osoittamassaan yhteisessä kirjeessä puheenjohtajaa pitäytymään neuvoston yleisnäkemyksessä moniääniosakkeita koskevan direktiiviehdotuksen neuvotteluissa.

Suomen oikeusministeri Leena Meri, Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer sekä Tanskan elinkeinoministeri Morten Bødskov ovat tänään lähettäneet EU-neuvoston puheenjohtajan edustajalle, talous- ja digitalisaatioministeri Nadia Calviñolle, yhteisen kirjeen. Kirjeessä pohjoismaiset ministerit ilmaisevat huolensa moniääniosakkeita koskevan direktiiviehdotuksen etenemisestä kolmikantaneuvotteluissa. Ministerit kannustavat lisäksi EU-neuvoston puheenjohtajaa pitäytymään tulevissa neuvotteluissa vahvasti neuvoston yleisnäkemyksessä.

Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa on jo pitkään ollut sallittua, että osakeyhtiöt voivat käyttää eri osakesarjoja, joihin kuuluvilla osakkeilla voi olla erisuuruiset äänimäärät. Pohjoismaissa tällaiset osakesarjat voidaan myös säilyttää pörssilistautumisen yhteydessä. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista kaikissa EU-jäsenvaltioissa, ja tähän ongelmaan moniääniosakkeita koskevasta direktiiviehdotuksesta on toivottu ratkaisua. Uusi direktiivi helpottaisi eurooppalaisia yrityksiä saamaan listautumisen kautta pääomia markkinoilta, mikä edelleen auttaisi eurooppalaisia yrityksiä kehittämään toimintaansa ja taloudellista kasvua EU-jäsenvaltioissa.

Eräät Euroopan parlamentin ehdotukset ovat olennaisesti kireämpiä kuin komission alkuperäinen direktiiviehdotus. Tällaisia olisivat esimerkiksi vaatimukset osakkeenomistajien suojakeinojen toisiaan täydentävästä luonteesta, joilla asetettaisiin lisävaatimuksia suhteessa Suomen lainsäädännön nykytilaan. Toisaalta kyse on moniääniosakkeita koskevasta äänileikkurista asioissa, jotka on otettu yhtiökokouksen asialistalle osakkeenomistajien ehdotuksesta. Ehdotukset toimisivat vastoin direktiiviehdotuksen alkuperäistä tarkoitusta. Pohjoismaiset ministerit haluavat edistää pääomamarkkinoiden toimintaa, mutta välttää kielteisiä vaikutuksia.

Ministerit muistuttavat, että pääoman kartuttamista vaikeuttavat tekijät saattavat johtaa siihen, että yritys ja sen osakkeenomistajat eivät haluakaan edistää listautumista. Tällöin myös välilliset taloudelliset hyödyt jäävät saavuttamatta.

Ministerit toteavat, että osakkeenomistajia, joilla ei ole moniääniosakkeita, on suojattava. Myös vankat avoimuusvaatimukset itsessään suojaavat osakkeenomistajien päätöksentekoa. Kuitenkin liian pitkälle menevät toimenpiteet tällaisten osakkeenomistajien suojaksi voivat muodostaa esteen yritysten listautumisille. Lisäksi ne voivat samalla vaikuttaa jäsenvaltioiden olemassa oleviin, hyvin toimiviin yhtiöitä koskeviin kansallisiin päätöksentekojärjestelmiin epätarkoituksenmukaisella tavalla.

Pohjoismaisten ministereiden mukaan onkin tärkeää sallia jäsenvaltioille vaihtoehtoiset ratkaisut ja riittävästi liikkumavaraa kansallisiin ratkaisuihin. Jos neuvotteluissa edelleen tavoitellaan pakottavia, toisiaan täydentäviä osakkeenomistajien suojakeinoja, ei direktiiviehdotuksen soveltamisalaa tule laajentaa pk-yritysten kasvumarkkinoita suurempiin pörssilistoihin, ministerit toteavat.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments