Kunnalla ei ole valitusoikeutta päätökseen, jolla toisen kunnan valtuusto on irtisanonut kuntien yhteistoimintasopimuksen

14.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:118 Kunnallisvalitus – Kuntien välinen yhteistoimintasopimus – Sopijakunnan valtuuston päätös irtisanoa sopimus – Toisen sopijakunnan valitusoikeus

Kunnanvaltuusto oli päättänyt, että se irtisanoo omalta osaltaan kuuden kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä. Kaksi sopijakunnista teki päätöksestä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hallinto-oikeuden oli tullut jättää valitukset tutkimatta. Asianosaisaseman ulottuvuutta arvioitaessa oli kiinnitettävä huomiota asian laatuun ja oikeussuojan tarpeeseen. Yhden sopijapuolen kannanotolla ei ollut päätetty eikä ollut voitukaan sitovasti päättää muiden sopijapuolina olevien kuntien oikeuksista, velvollisuuksista tai eduista, vaan näistä on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Valituksen kohteena olleen kunnanvaltuuston päätöksen vaikutukset sopijakuntien oikeusasemaan eivät olleet välittömiä. Viime kädessä yhteistoimintasopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 63 §:n mukaisesti hallintoriitamenettelyssä. Asiassa ei ollut perustetta katsoa, että muutoksenhakijoina olevilla kunnilla olisi toisen kunnan sisäisen päätöksenteon suhteen sellaista oikeussuojan tarvetta, että niillä olisi kuntalain 137 §:n 1 momentissa tarkoitetun asianosaisuuden perusteella oikeus tehdä kunnallisvalitus.

KHO:2023:118

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments