Turun seudun joukkoliikenteen kilpailutus: yhteisyritysten nimissä annettujen tarjousten katsottiin olleen omiaan rajoittamaan ja vääristämään hintakilpailua

22.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO:Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Jalon Liikenne Oy, Lehtisen Linja Oy, Linjaliikenne Muurinen Oy, Linjaliikenne Nyholm Oy, LS-Liikennelinjat Oy, Savonlinja Oy ja Turun Citybus Oy
horisontaalinen kilpailunrajoitus – tarjousyhteistyö – seuraamusmaksu

Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin ja Liedon kaupungit sekä Ruskon kunta ovat perustaneet vuonna 2012 alueilleen yhteisen Turun seudun joukkoliikennejärjestelmän (jäljempänä myös Föli). Fölin liikennöinti muodostuu sekä paikallis- että seutuliikenteestä edellä mainituilla alueilla. Kaikki Föliin kuuluvat kaupungit ja Ruskon kunta ovat edustettuina Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa, joka päättää Föliin kuuluvien liikennöintikohteiden (jäljempänä myös Föli-liikenne) järjestämisestä Turun kaupunkiseudun joukkoliikennetoimiston ja Turun kaupungin hankintakeskuksen esityksestä (yhdessä jäljempänä tilaaja). Ensimmäiset Föli-liikennettä koskevat kilpailutukset on ratkaistu syksyllä 2013.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus määrää kilpailulain 5 §:ssä kielletystä kilpailunrajoituksesta kilpailulain 12 §:ssä tarkoitetun seuraamusmaksun Jalon Liikenne Oy:lle, Lehtisen Linja Oy:lle, Linjaliikenne Muurinen Oy:lle, Linjaliikenne Nyholm Oy:lle, LS-Liikennelinjat Oy:lle, Savonlinja Oy:lle ja Turun Citybus Oy:lle (edellä mainitut yhtiöt yhdessä jäljempänä asianosaiset yhtiöt)

Nyt käsillä olevassa asiassa on kysymys Föli-liikenteen tarjouskilpailuista 3/2013, 1/2014 ja 2/2016.

– – –

343. Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetulla tavalla menettelyä voidaan pitää tarkoitukseltaan kilpailua rajoittavana, vaikka sen ainoana päämääränä ei ole kilpailun rajoittaminen, vaan sillä on myös muita, hyväksyttäviä päämääriä. Edellä olevan johtopäätöksen kannalta ei ole siten merkitystä sillä, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa yhteisyritysten tarjouksilla on ollut esitetyn selvityksen perusteella hyväksyttäviäkin tavoitteita, koska yhteistyön pääasiallisena tarkoituksena on katsottava olleen keskinäisen kilpailun poistaminen ja markkinoiden jakaminen. Markkinaoikeus katsoo, että yhtiöiden esittämät, mahdolliset kilpailua edistävät vaikutukset myös niihin liittyvä epävarmuus huomioon ottaen eivät anna aihetta epäillä kyseessä olevan yhteistyön riittävää vahingollisuutta kilpailulle ja näin ollen sen kilpailunvastaista tarkoitusta.

344. Kokonaisuutena arvioiden kysymyksessä olevaa yhteistyötä ei ole perusteita luonnehtia toisin myöskään sen vuoksi, ettei se olisi ollut markkinoiden toiminnan tai tilaajan kannalta erityisen vahingollinen, koska kilpailusääntöjen pyrkimyksenä on myös markkinoiden rakenteen ja kilpailun suojeleminen.

Lopputulos

  • Markkinaoikeus määrää Jalon Liikenne Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 330.000 euroa.
  • Markkinaoikeus määrää Linjaliikenne Muurinen Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 380.000 euroa.
  • Markkinaoikeus määrää Linjaliikenne Nyholm Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 370.000 euroa.
  • Markkinaoikeus määrää LS-Liikennelinjat Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25.000 euroa.
  • Markkinaoikeus määrää Savonlinja Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 120.000 euroa.
  • Markkinaoikeus määrää Turun Citybus Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 310.000 euroa.
  • Markkinaoikeus hylkää Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesityksen muilta osin.
  • Markkinaoikeus hylkää Jalon Liikenne Oy:n, Lehtisen Linja Oy:n, Linjaliikenne Muurinen Oy:n, Linjaliikenne Nyholm Oy:n,
    LS-Liikennelinjat Oy:n, Savonlinja Oy:n ja Turun Citybus Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MAO:530/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments