Tietosuojavaltuutettu on täydentänyt ohjeita henkilötietoja koskevan tietoturvaloukkausilmoituksen tekemisestä

9.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietosuojavaltuutetun toimisto muistuttaa: Organisaation on arvioitava tietoturvaloukkauksen vakavuutta rekisteröityjen kannalta

JulkaisuajankohtaTietosuojavaltuutetun toimisto on täydentänyt verkkosivuilleen ohjeita henkilötietoja koskevan tietoturvaloukkausilmoituksen tekemisestä. Organisaatioille suunnatut ohjeet koskevat vaikutusten vakavuuden arviointia rekisteröidyn kannalta, rekisteröidyille ilmoittamista, ilmoituksen täydentämistä ja määräaikojen noudattamista.
 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetun toimistolle, jos loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Organisaatiot voivat tehdä tietoturvaloukkausilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimiston verkkolomakkeella Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin Turvalomake-palvelussa. Jos organisaatio käyttää omaa pohjaansa, sen on huolehdittava, että ilmoituksessa kerrotaan tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments