Tekijänoikeusneuvosto: Teoksien lainaaminen toisessa teoksessa oli toteutettu hyvän tavan vastaisesti

2.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausuntopyynnössä mainittu teos oli todellisuudessa eläneitten eri henkilöiden elämää kuvaava kirja. Hakijoiden aiemmin ilmestyneistä tieteellisistä artikkeleista oli lainattu teokseen otteita lukuisista kohdista mainitsematta alkuperäistä lähdettä muuten kuin lähdeluettelossa. Lainaukset olisi tullut tehdä alalla vallitsevan hyvän tavan mukaisesti niin, että lainaukset ovat kirjan muusta tekstistä erotettavissa, lähde ja tekijä mainiten. Kysymys myös lainauksien laajuudesta.

42. Tekijänoikeuslain 11 §:n 2 momentti edellyttää sekä tekijän että lähteen ilmoittamista siten kuin hyvä tapa vaatii. Laajempien lähdetietojen, joihin sisältyy esimerkiksi tiedot kirjan toimittajasta, ilmoittaminen vain lähdeluettelossa täyttää tällaisten laajempien lähdetietojen osalta yleensä hyvän tavan mukaisuuden.
43. Koska artikkeleista lainattu teksti sellaisenaan tai muokattuna ei kuitenkaan ole varsinaisen siteerauksen yhteydessä erotettavissa lainkaan P:n omasta tekstistä eikä niistä myöskään ilmene alkuperäistekstien tekijät tai lähde millään tavalla, tekijänoikeusneuvoston arvion mukaan tilanteessa ei ole menetelty tekijänoikeuslain 11 § 2 momentin edellyttämän hyvän tavan mukaisesti. Tämän johdosta myös tekijänoikeuslain 3 §:n mukaisia tekijöiden moraalisia oikeuksia on loukattu.

Lausunto 2023-08 Teoksien lainaaminen toisessa teoksessaTiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 286kB

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments