Kilpailukieltosopimuksen rikkominen mahdollisti entiselle työnantajalle turvaamistoimen hakemisen

13.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:83 Turvaamistoimi – Työsopimus – Kilpailukielto

A:n työsopimuksessa oli kilpailukieltoehto. A oli irtisanonut työsopimuksensa ja irtisanomisajan päättymisen jälkeen aloittanut välittömästi toisen yhtiön palveluksessa. A:n entinen työnantaja B Oy vaati oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla, että A:ta kielletään sakon uhalla toimimasta toisen yhtiön palveluksessa.

Korkein oikeus katsoi, että B Oy:llä oli A:ta vastaan sellainen oikeus, joka voitiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1–4 kohdissa tarkoitetulla ratkaisulla. Turvaamistointa koskevan vaatimuksen tutkimiselle ei siten ollut estettä. (Ään.)

12. Korkein oikeus toteaa, että edellä esitetyn mukaisesti turvaamistoimi voidaan määrätä ainoastaan sellaisen oikeuden turvaksi, joka voidaan vahvistaa pääasian yhteydessä ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla. Toisin sanoen turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä tässä asiassa on, että kilpailukieltosopimusta koskevassa pääasiassa A:ta voitaisiin ylipäätään kieltää rikkomasta työsopimuksessa olevaa kilpailukieltoehtoa. – – –

18. Korkein oikeus toteaa ensinnäkin, että työsopimuslakiin sisältyy nimenomainen kilpailukieltosopimuksen tietyin edellytyksin salliva säännös, joten kieltovaatimukselle on laissa säädetty peruste. Nyt käsillä oleva tilanne eroaa siten olennaisesti ratkaisusta KKO 1999:53. Tapaukset eroavat myös siltä osin, että nyt ratkaistavassa tapauksessa ei ole kysymys työntekijän henkilökohtaisesta työsuoritusvelvollisuudesta, vaan työsuhteen päättymisen jälkeen tapahtuvan kilpailevan toiminnan kieltämisestä.

KKO:2023:83

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments