Lisärahoitusta oikeudenhoidon toimijoille ja rikollisuuden ehkäisyyn – oikeusapupalkkioon ei korotusta

9.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus on antanut eduskunnalle vuoden 2024 talousarvioesityksen ja päättänyt vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmasta, joka sisältää myös valtiontalouden kehyspäätöksen. Talousarvioesityksessä oikeusministeriön hallinnonalalle esitetään ensi vuodelle määrärahoja kaikkiaan 1,2 miljardia euroa.

Ehdotettu määrärahataso on noin 96 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei huomioida. Lisärahoitusta esitetään muun muassa oikeudenhoidon palveluihin ja viranomaisten toimintakykyyn, rikosvastuun toteutumiseen sekä rikollisuuden ennaltaehkäisyyn.

Oikeusministeriön hallinnonalan vuotuisella budjetilla varmistetaan oikeusvaltion toimivuutta. Tähän tarkoitukseen talousarvioesityksessä ehdotetaan ensi vuodelle oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisille yhteensä 30 miljoonaa euroa. Tällä oikeudenhoidon lisämäärärahalla vahvistetaan henkilöstöresursseja ja sitä kautta puretaan ruuhkia ja lyhennetään käsittelyaikoja. Lisämäärärahasta tuomioistuinten osuus on 19,4 miljoonaa euroa, oikeusapu- ja edunvalvontapiirien 3,2 miljoonaa euroa, Rikosseuraamuslaitoksen 3,6 miljoonaa euroa ja syyttäjien 2,4 miljoonaa euroa.

Tällä hallituskaudella oikeudenhoidon toimijoiden rahoitusta lisätään asteittain aiempien päätösten sekä hallitusohjelmassa päätettyjen lisäpanostusten mukaisesti niin, että lisämäärärahat ovat 65 miljoonaa euroa vuonna 2025, 80 miljoonaa euroa vuonna 2026 ja 75 miljoonaa euroa vuodesta 2027 lukien.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments