KRIL: Kuluttajan vastuu puhelimeen asentuneen haittaohjelman aiheuttamista tekstiviestimaksuista

30.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajariitalautakunta: Haittaohjelma – Huijausviesti

Kuluttajan puhelinliittymästä lähti 5.1.2021 ulkomaille 2 500 tekstiviestiä. Tietoliikenteen poikkeuksellisuuden vuoksi elinkeinonharjoittaja otti samana päivänä kuluttajaan yhteyttä. Puhelimen käyttö oli viitannut haittaohjelmaan. Elinkeinonharjoittaja tarjoutui hyvittämään puolet tekstiviestimaksuista. Asiassa on kysymys kuluttajan ja teleyrityksen välisestä vastuun jaosta, kun viestintäpalvelua on käytetty oikeudettomasti. – – –

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä. – – –

Tässä tapauksessa matkapuhelinliittymän haltija, joka on ratkaisupyynnön hakija, on kertonut liittymän olleen tosiasiassa toisen henkilön käytössä. Liittymän haltija on liittymän toiselle luovutettuaan lähtökohtaisesti vastuussa käyttäjän tekemistä toimista ja hänen huolellisuudestaan liittymän käytössä.

Tapahtumien kulusta saadun niukan selvityksen perusteella liittymän käyttäjä on saanut puhelimeensa linkin sisältävän tekstiviestin. Linkin avaamalla käyttäjä on päätynyt verkkosivuille, jossa tarjottiin ladattavaksi sovellusta (APK-tiedostoa) käyttäjän laitteeseen. APK-tiedosto on sisältänyt tekstiviestejä ulkomaille lähettävän haittaohjelman.

Lautakunnalle ei ole esitetty kuvakaappausta tai muuta selvitystä käyttäjälle lähetetyn tekstiviestin sisällöstä eikä siitä, mistä numerosta viesti on tullut. Viesti on ilmeisesti ollut suomenkielinen eikä siinä ole ollut kirjoitusvirheitä tai muuta erityistä, jonka olisi pitänyt herättää epäily viestin luotettavuudesta. Käyttäjä on avannut tekstiviestissä olevan linkin, jonka kautta hän on päätynyt verkkosivulle, jossa tarjottiin ladattavaksi haittaohjelman sisältänyttä sovellusta. Sovelluksen asentaminen puhelimeen on edellyttänyt käyttäjän nimenomaista hyväksyntää.

Käytettävissä oleva selvitys ei anna aihetta katsoa, että käyttäjällä olisi yksinomaan tekstiviestin sisällön perusteella ollut aihetta epäillä viestiä huijausviestiksi. Pelkkä linkin avaaminen ei vielä asenna haittaohjelmaa, vaan käyttäjä ohjataan asentamaan haittaohjelma linkin takaa avautuvalla verkkosivulla. Haittaohjelman sisältäneen sovelluksen asentaminen puhelimeen on edellyttänyt käyttäjän nimenomaista hyväksyntää ja mahdollisesti laitteen suojausasetusten poistamista käyttäjän toimesta. – – –

Lautakunta katsoo myös tavanomaiseen huolellisuuteen kuuluvan, ettei puhelimen käyttäjä asenna laitteelleen virallisen sovelluskaupan ulkopuolisia sovelluksia varmistumatta, että ne ovat peräisin turvallisesta lähteestä. Käyttäjän on pitänyt ymmärtää, ettei tuntemattomien sovellusten asennusta tule sallia. Kuluttajan pitää ymmärtää tähän liittyvä riski, koska se mahdollistaa myös haitallisten sovellusten asentamisen laitteelle. Lautakunta katsoo menettelyn tuntemattoman sovelluksen asentamisessa osoittavan lievää suurempaa huolimattomuutta, mikä riittää vastuun syntymiseen. Tämän vuoksi vastuu oikeudettomasta käytöstä aiheutuneista tekstiviestimaksuista jää kuluttajan kannettavaksi eikä elinkeinonharjoittaja ole velvollinen maksamaan lisähyvitystä.

D/1074/39/2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments