Verohallinnolta uusia ohjeita laskutuspalveluyrityksistä, peitellystä osingosta ja osinkotulojen verotuksesta

20.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Osinkotulojen verotus:
Ohjeessa käsitellään suomalaisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien sekä kotimaisten elinkeinoyhtymien ja yhteisöjen saamien osinkojen verotusta.
 
Peitelty osinko:
Ohjeen lukua 5.2.2 on päivitetty siten, että lukuun on lisätty kannanotto tilanteesta, jossa yhtiön maksamat osakkaan yksityistalouden menot liittyvät osakkaan tulonhankkimistoimintaan. Samassa yhteydessä ohjeeseen on tehty pieniä täsmennyksiä, jotka eivät vaikuta verotuskäytänöön.
 
Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä:
Ohjeen lukuja 3–6 on päivitetty korkeimman hallinto-oikeuden 12.5.2023 antaman päätöksen KHO 2023:42 johdosta. Päätöksessään korkein hallinto-oikeus katsoi, että työn suorittajan veronalaista palkkaa on asiakaan työstä laskutuspalveluyritykselle maksama korvaus, josta on vähennetty laskutuspalveluyrityksen perimä palkkio ja mahdollinen työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments