Tietosuojavaltuutettu ei ollut riittävästi selvittänyt henkilötietojen keräämisväitettä ennen seuraamusmaksun määräämistä

12.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:82 Tietosuoja – Hallinnollinen seuraamusmaksu – Viranomaisen selvitysvelvollisuus – Syyttömyysolettama – Henkilötietojen kerääminen työhönottoprosessissa

Tietosuojavaltuutetun toimistolle oli tehty kantelu, joka koski henkilötietojen keräämistä A Oy:n työhönottoprosessissa. Tietosuojavaltuutetun toimisto oli kantelun johdosta selvittänyt asiaa kahdella yhtiölle osoittamallaan selvityspyynnöllä. Yhtiö oli jälkimmäiseen selvityspyyntöön antamassaan vastauksessa kiistänyt keränneensä työnhakijoiden henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vastaisesti sen jälkeen, kun tietosuoja-asetus oli tullut sovellettavaksi.

Asiassa oli arvioitava, oliko tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio voinut saamansa selvityksen perusteella määrätä yhtiölle hallinnollisen seuraamusmaksun tietosuojasäännösten rikkomisen johdosta. Hallinnollinen seuraamusmaksu oli määrätty 12 000 euron suuruisena.

Kun otettiin huomioon hallinnolliseen seuraamusmaksuun liittyvä viranomaisen korostunut selvitysvelvollisuus ja syyttömyysolettama, sekä se, että viranomaisella eli tässä tapauksessa tietosuojavaltuutetulla olisi ollut mahdollisuus hankkia selvitystä siitä, oliko yhtiö rikkonut tietosuojasääntelyä, korkein hallinto-oikeus totesi, ettei asiassa esitettyä selvitystä voitu pitää riittävänä sen osoittamiseksi, että yhtiö olisi päätöksessä esitetyllä ajanjaksolla kerännyt tarpeettomia henkilötietoja ilman lainmukaista käsittelyperustetta. Hallinto-oikeuden päätöstä, jolla seuraamuskollegion päätös hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisestä oli kumottu, ei siten ollut syytä muuttaa.

KHO:2023:82

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments