KKO: Luvattomasti Suomeen tuodut lapset palautettava Venäjälle

27.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:66 Lapsen palauttaminen – Haagin sopimus

Isä oli tuonut lapset luvattomasti Suomeen lasten asuinpaikkavaltiosta Venäjältä. Lasten äiti vaati, että lapset määrätään palautettaviksi.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, etteivät lasten koulunkäynnin olosuhteet Venäjällä olleet sellaiset, että palauttamisesta voitaisiin kieltäytyä sen perusteella, että olisi vakava vaara, että palauttaminen saattaisi lapset alttiiksi henkisille vaurioille taikka että lapset muutoin joutuisivat sietämättömiin olosuhteisiin.

Vaikka 10- ja 12-vuotiaat lapset vastustivat palauttamistaan ja vaikka vanhempi lapsista oli saavuttanut sellaisen iän ja kypsyyden, että hänen mielipiteeseensä oli aiheellista kiinnittää huomiota, Korkein oikeus päätyi lasten kokonaisetua arvioituaan siihen, ettei asiassa ollut perusteita kieltäytyä palauttamisesta myöskään lasten vastustuksen perusteella.

KKO:2023:66

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments