KHO: Tuomioistuimen neuvottelusalaisuus koskee tuomarin asiakirjoihin tekemiä merkintöjä ja esittelijän koostamaa oikeuskäytäntöä

20.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:86 Asiakirjajulkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirja – Neuvottelusalaisuus – Esittelevän jäsenen kommentit – Asiakirjakooste hallinto-oikeudessa

Asianosainen oli pyytänyt hallinto-oikeudelta valitusasian oikeudenkäyntiasiakirjoista laadittua koostetta, johon valitusasian ratkaisukokoonpanon esittelevä jäsen oli tehnyt korostuksia ja huomautuksia, sekä esittelevän jäsenen laatimaa oikeustapauskoostetta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että esittelevän jäsenen laatimiin asiakirjakoosteisiin merkityt esittelevän jäsenen kommentit ja mielipiteet olivat osia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 15 §:ssä tarkoitetusta asianosaisten ja yleisön läsnä olematta käydystä neuvottelusta, joka on pidettävä salassa. Samoin esittelijän koostama oikeuskäytäntö oli oikeudellisten seikkojen arvioimiseksi koostettua aineistoa, joka kuului oikeudenkäynnin neuvottelusalaisuuden piiriin.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa oikeudenkäyntiasiakirjoista siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja mainitun lain 15 §:ssä tarkoitetusta hallintotuomioistuimen neuvottelusta. Näin ollen hallinto-oikeuden ylituomari oli voinut hylätä asianosaisen tietopyynnön. Vaikka asiakirjakoosteisiin sisältyi jäljennöksiä julkisista oikeudenkäyntiasiakirjoista, joihin asianosaisella sinänsä oli oikeus, tietopyyntö oli voitu hylätä kokonaisuudessaan, koska sen ei voitu katsoa kohdistuneen alkuperäisiin oikeudenkäyntiasiakirjoihin, vaan nimenomaan niihin merkintöihin, jotka esittelevä jäsen oli oikeudenkäyntiasiakirjojen jäljennöksiin tehnyt.

KHO:2023:86

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments