Generic filters
Exact matches only
20.9.2023 Oikeusuutiset

KHO: Tuomioistuimen neuvottelusalaisuus koskee tuomarin asiakirjoihin tekemiä merkintöjä ja esittelijän koostamaa oikeuskäytäntöä

KHO:2023:86 Asiakirjajulkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirja – Neuvottelusalaisuus – Esittelevän jäsenen kommentit – Asiakirjakooste hallinto-oikeudessa Asianosainen oli pyytänyt hallinto-oikeudelta valitusasian oikeudenkäyntiasiakirjoista laadittua koostetta, johon valitusasian ratkaisukokoonpanon esittelevä jäsen oli tehnyt korostuksia ja huomautuksia, sekä esittelevän jäsenen laatimaa oikeustapauskoostetta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että esittelevän jäsenen laatimiin asiakirjakoosteisiin merkityt esittelevän jäsenen kommentit ja mielipiteet…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kho-tuomioistuimen-neuvottelusalaisuus-koskee-tuomarin-asiakirjoihin-tekemia-merkintoja-ja-esittelijan-koostamaa-oikeuskaytantoa/
11.12.2020 Oikeusuutiset

Hovioikeuden presidentille moitteita harkitsemattomista toimista neuvottelusalaisuuden piirissä olevien tietojen selvittämisessä

Hovioikeudenneuvos kanteli presidentin menettelystä tämän hankittua luettavakseen vireillä olevan asian päätöskonseptit saatuaan kuulla ratkaisukokoonpanon jäsenten mahdollisesta epäasiallisesta käytöksestä ja epäillystä nuoremman jäsenen nöyryyttämisestä osana päätösneuvotteluja. AOA: Pölönen: Asiassa on ollut kysymys hovioikeuden ratkaisukokoonpanon jäsenten kahviautomaatilla käymien neuvottelujen yhteydessä tapahtuneeksi epäillyn mahdollisen epäasiallisen toiminnan selvittämisestä työturval-lisuuslain 28 §:n ja muiden päällikkötuomarille…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/hovioikeuden-presidentille-moitteita-harkitsemattomista-toimista-neuvottelusalaisuuden-piirissa-olevien-tietojen-selvittamisessa/
29.1.2019 Oikeusuutiset

Kun hallinto-oikeus valitusta käsitellessään laskee kuntavaalien äänet, kyse ei ole katselmuksesta vaan tuomioistuimen salaisesta neuvottelusta

KHO:2019:12 Kuntavaalit – Vaalivalitus – Menettely hallinto-oikeudessa – Äänestyslippujen tarkastaminen tuomioistuimessa – Katselmus – Neuvottelusalaisuus Hallinto-oikeus oli, toimitettuaan asiassa 15.2.2018 katselmuksen, kahden vaalissa ehdokkaana olleen valittajan valituksesta kumonnut osittain Sodankylän kunnan keskusvaalilautakunnan päätöksen, jolla kuntavaalien tulos oli vahvistettu, ja palauttanut asian keskusvaalilautakunnalle vaalituloksen oikaisemista ja uuden vaalituloksen vahvistamista varten. Hallinto-oikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/kun-hallinto-oikeus-valitusta-kasitellessaan-laskee-kuntavaalien-aanet-kyse-ei-ole-katselmuksesta-vaan-tuomioistuimen-salaisesta-neuvottelusta/