Hovioikeuden presidentille moitteita harkitsemattomista toimista neuvottelusalaisuuden piirissä olevien tietojen selvittämisessä

11.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeudenneuvos kanteli presidentin menettelystä tämän hankittua luettavakseen vireillä olevan asian päätöskonseptit saatuaan kuulla ratkaisukokoonpanon jäsenten mahdollisesta epäasiallisesta käytöksestä ja epäillystä nuoremman jäsenen nöyryyttämisestä osana päätösneuvotteluja.

AOA: Pölönen:

Asiassa on ollut kysymys hovioikeuden ratkaisukokoonpanon jäsenten kahviautomaatilla käymien neuvottelujen yhteydessä tapahtuneeksi epäillyn mahdollisen epäasiallisen toiminnan selvittämisestä työturval-lisuuslain 28 §:n ja muiden päällikkötuomarille laissa asetettujen tehtävien perusteella. Presidentin toiminnan tarkoitus ja pyrkimys tapahtu-mien selvittämiseen eivät näin ollen anna aihetta arvosteluun.
Nähdäkseni tilanteen selvittämiseksi ei kuitenkaan ole ollut välttämätöntä saada tietoa siitä, mihin jutun ratkaisua koskevaan aineelliseen tai menettelylliseen erimielisyyteen keskustelu kahviautomaatilla oli liittynyt. Pääpiirteittäinen tapahtumiin johtaneisiin keskeisiin seikkoihin tutustuminen on kuitenkin tilanteen kokonaisarvioinnin kannalta saattanut olla tarpeen.
– – –
Pidän presidentin mahdollisuutta hankkia nähtäväkseen neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvaa asiakirjamateriaalia yleisesti arvioiden oikeudellisesti ongelmallisena. Ainakin tässä tapauksessa presidentin menettely on ollut myös harkitsematonta. Tapahtumat kahviautomaatilla ovat olleet riittävästi selvitettävissä muullakin tavalla. Korkeimman oikeuden tässä asiassa antamassa lausunnossa on todettu, että presidentin on toimittava erityisen huolellisesti harkiten ja varovaisesti menetellen silloin, kun kysymys on vireillä olevasta lainkäyttöasiasta. Presidentin hankkimat neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluneet asiakirjat eivät ilmeisesti edes ole osoittautuneet tapahtumien selvittämisessä merkityksellisiksi.
Saatan esittämäni käsityksen presidentin tietoon. Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni Helsingin hovioikeuteen toimitettavaksi edelleen presidentille, joka saamieni tietojen mukaan on siirtynyt eläkkeelle.

Päätösneuvotteluiden salassapito (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments