KHO: Kunta oli riittävästä avustanut vanhempien järjestämää koulukuljetusta

11.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:80 Perusopetus – Maksuton koulukuljetus – Kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus – Kunnan valintamahdollisuus

Asia koski maksutonta koulukuljetusta ja kunnan velvollisuutta myöntää riittävä avustus kuljettamista varten. Hallinto-oikeus oli ratkaisuun KHO 2009:103 viitaten katsonut, että kunta voi valintansa mukaan korvata koulukuljetuksen avustuksella.

Korkein hallinto-oikeus korosti, että ratkaisu KHO 2009:103 koski perusopetuslain 32 §:n 1 momentin soveltamista esiopetukseen aikana, jolloin esiopetukseen osallistumiseen ei ollut velvollisuutta. Ratkaisussa ei siten ole vahvistettu, että kunta voisi yksipuolisesti valintansa mukaan päättää korvata koulukuljetuksen järjestämisen huoltajille myönnettävällä avustuksella, eikä lainkohdan tällainen tulkinta saa tukea myöskään lain esitöistä.

Esillä olevassa asiassa huoltajille oli maksettu riittävä avustus.

KHO:2023:80

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments