Helsingin kaupunki tuomittiin maksamaan hyvityssakko sen laiminlyötyä palkanmaksun työntekijöille ja viranhaltijoille

1.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2023:44 Hyvityssakko – Palkanmaksu – Työ- ja virkaehtosopimuksen rikkominen – Valvontavelvollisuuden laiminlyöminen

Osa Helsingin kaupungin työntekijöistä ja viranhaltijoista oli jäänyt kokonaan tai osittain ilman palkkaansa toukokuun 2022 ja tammikuun 2023 välisinä palkanmaksupäivinä. Kaupunki tuomittiin hyvityssakkoon neljän virka- ja työehtosopimuksen rikkomisesta. (Ks. myös TT 2023:7, TT 2023:8 ja TT 2023:24.)

Tuomiosta ilmenevillä perusteilla työtuomioistuin katsoi, että Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ei ollut laiminlyönyt asiassa valvontavelvollisuuttaan.

TT 2023:44

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments