Eläkettä saavan hoitotukea ei voitu hakea takautuvasti henkilön jo kuoltua

1.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO:Eläkettä saavan hoitotuki – Hakemuksen vireilletulo – Kuolinpesä

Vammaisetuuksista annetun lain soveltamista koskevassa vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu, että eläkettä saavan hoitotuki on sellainen korostetun henkilökohtainen etuus, jota on haettava henkilön eläessä. Koska hakemus eläkettä saavan hoitotuen myöntämisestä oli toimitettu Kansaneläkelaitokselle vasta henkilön kuoleman jälkeen, eläkettä saavan hoitotukea ei voitu myöntää.

VakO 204:2022(L)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments