Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.9.2023 Oikeusuutiset

Eläkettä saavan hoitotukea ei voitu hakea takautuvasti henkilön jo kuoltua

VakO:Eläkettä saavan hoitotuki – Hakemuksen vireilletulo – Kuolinpesä Vammaisetuuksista annetun lain soveltamista koskevassa vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu, että eläkettä saavan hoitotuki on sellainen korostetun henkilökohtainen etuus, jota on haettava henkilön eläessä. Koska hakemus eläkettä saavan hoitotuen myöntämisestä oli toimitettu Kansaneläkelaitokselle vasta henkilön kuoleman jälkeen, eläkettä saavan hoitotukea ei voitu myöntää.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/elaketta-saavan-hoitotukea-ei-voitu-hakea-takautuvasti-henkilon-jo-kuoltua/
18.9.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 92/85/ETY – 4, 5 ja 7 artikla – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Imettävä työntekijä – Yötyö – Vuorotyö, jota tehdään osittain yöaikaan – Työtehtävien aiheuttamien riskien arviointi – Ehkäisevät toimenpiteet – Kyseessä olevan työntekijän suorittama riitauttaminen – Direktiivi 2006/54/EY – 19 artikla – Tasa-arvoinen kohtelu…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-sosiaalipolitiikkaa-koskevassa-asiassa/