Tuomioistuinvirasto: Uusi hallitus tunnistaa tuomioistuinlaitoksen tarpeet – lähes puolet tarpeesta jää kuitenkin kattamatta

31.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön eh­do­tus kos­kien val­tion­ta­lou­den ke­hys­pää­tös­tä vuo­sil­le 2024–2027 on jul­kais­tu. Sii­nä osoi­te­taan tuo­miois­tuin­lai­tok­sel­le oi­keu­den­hoi­don re­surs­sien var­mis­ta­mi­sek­si li­sä­ra­hoi­tus­ta 19,4 mil­joo­naa eu­roa tek­ni­sen ke­hyk­sen 2024–2027 mu­kai­ses­ti.

Tuomioistuinviraston esitys ensi vuodelle oli 18 miljoonaa euroa suurempi kuin nyt ehdotuksessa esitetty rahoitus.

”Käytännössä tuomioistuinten jutturuuhkien purkamiseen tarkoitettu rahoitus on jäänyt valtiovarainministeriön ehdotuksessa huomioimatta”, ylijohtaja Riku Jaakkola toteaa.

”On tietysti myönteinen uutinen, että saamme lisärahoitusta ylipäätään, mutta jäämme edelleen jälkeen tarpeelliseksi arvioimastamme pysyvästä rahoituksesta”, Jaakkola jatkaa.

Tuomioistuinlaitoksen henkilöstötarvelaskelmiin perustuva arvio pysyvästä lisärahoituksen tarpeesta on 30 miljoonaa vuosittain. Tämän lisäksi on esitetty rahoitusta ruuhkien purkamiseksi kahdeksan miljoonaa euroa. Lisärahoituksella on mahdollista palkata lisää työvoimaa, mikä vähentää henkilöstön työkuormaa ja auttaa tavoitteessa lyhentää käsittelyaikoja.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments