Kunnanjohtaja voidaan irtisanoa paitsi kuntalain, myös viranhaltijalain mukaisilla perusteilla – asiallista ja painavaa syytä ei ollut

18.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:72 Kunnallisasia – Kunnanjohtajan irtisanominen – Viranhaltijalaki – Asiallinen ja painava syy – Työnantajan luottamus – Johtava viranhaltija

Kunnanvaltuusto oli irtisanonut kunnanjohtajan viranhaltijalain 35 §:n 1 momentin nojalla. Aikaisemmin samana vuonna valtuustossa oli äänestetty kunnanjohtajan luottamuksesta, mikä ei kuitenkaan johtanut kuntalain 43 §:n mukaisen irtisanomisasian valmisteluun.

Kuntalaissa ei ole säädetty kunnanjohtajan irtisanomisesta tyhjentävästi vaan kunnanjohtaja voidaan irtisanoa myös viranhaltijalain mukaisilla perusteilla. Kunnanjohtajan organisatorisesta erityisasemasta ei kuitenkaan seuraa, että hänen viranhaltijalain mukainen irtisanomissuojansa olisi heikompi kuin muiden viranhaltijoiden. Johtavaan asemaan kuuluva korostunut edellytys työnantajan luottamuksesta otetaan huomioon vastaavalla tavalla irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa kuin muidenkin kunnan johtavien viranhaltijoiden kohdalla.

Korkein hallinto-oikeus arvioi saatua näyttöä siten, että työnantaja ei ollut osoittanut viranhaltijan johtava asema huomioon ottaenkaan asiallista ja painavaa syytä virkasuhteen irtisanomiselle.

KHO:2023:72

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments