Hovioikeus arvioi esinevahingon määrän käyttäen hyväksi sekä tuhoutuneen rakennuksen jälleenhankinta-arvoa että sen käyttöarvoa

21.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2023:5 Törkeä vahingonteko – Vahingonkorvaus – Esinevahinko – Korvattava vahinko

C:n syyksi luettiin hovioikeudessa muiden rikosten ohella törkeä vahingonteko, jossa C oli sytyttänyt tuleen kiinteistöllä sijainneen tallirakennuksen. Kysymys vahingonkorvauksen määrästä. Hovioikeus arvioi esinevahingon määrän käyttäen hyväksi sekä tallirakennuksen jälleenhankinta-arvoa että sen käyttöarvoa ja korotti sen johdosta käräjäoikeuden tuomitseman vahingonkorvauksen määrää.

Koska tallirakennus on tuhoutunut kokonaan, on esinevahinkona korvattava tuhoutuneen esineen arvo. Tallirakennuksen arvostaminen erillään muusta kiinteistöstä ei ole perusteltua, koska rakennuksen arvo omistajalleen on muodostunut ennen kaikkea siitä, että se on mahdollistanut kiinteistön käyttöä ja huoltoa palvelevien esineiden ja muidenkin tavaroiden säilytyksen sekä myös ajoneuvojen ja muiden käyttöesineiden korjaamisen sisätiloissa. Tallirakennuksen käyttöarvo on siten selvästi suurempi kuin mitä sen todennäköinen arvo osana kiinteistön myyntihintaa. Koska tallirakennusta ei ole ollut tarkoitettu myytäväksi ja se on ollut omistajansa muun omaisuuden ainesosa, ei omaisuuden arvoa ole syytä määrittää sen myyntiarvon perusteella. Näissä olosuhteissa ja ottaen huomioon se, että kyse on tahalliseen rikokseen perustuvasta vahingonkorvauksesta, tallirakennuksen arvo on määritettävä omaisuuden jälleenhankinta-arvon ja käyttöarvon perusteella (ks. myös NJA 2011 s. 576).

Vaa­HO:2023:5

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments