KKO: Oikeusapulaki mahdollistaa kahden avustajan määräämisen poikkeuksellisessa rikosasiassa

4.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:50 Oikeusapu – Avustajan määrääminen – Sotilasoikeudenkäynti

Sotilasrikosasian vastaaja A:n oikeudenkäyntiavustajaksi oli määrätty asianajaja. Hovioikeus oli hylännyt oikeusapulain säännösten vastaisena A:n pyynnön siitä, että jo määrätyn avustajan lisäksi hänelle määrätään toinen avustaja.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, etteivät oikeusapulain säännökset estäneet toisen oikeudenkäyntiavustajan määräämistä. Rikosasian vastaajan etujen asianmukaisen valvomisen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta toisen avustajan määrääminen voi olla perusteltua, jos asian poikkeuksellinen laatu tai laajuus taikka mahdolliset muut käsiteltävänä olevan asian erityispiirteet tätä edellyttävät. Asia palautettiin hovioikeuteen toisen avustajan määräämisen edellytysten arvioimiseksi.

8. Korkein oikeus toteaa, että sotilasoikeudenkäyntilain tai oikeusapulain sääntelyn perusteella rikosasian vastaajalle määrätään lähtökohtaisesti yksi avustaja. Vaikka tätä on pidettävä sääntelyn selvänä lähtökohtana, mainittujen lakien säännösten sanamuoto ei kuitenkaan estä yhtä useamman oikeudenkäyntiavustajan määräämistä. Ottaen huomioon myös edellä mainittu rikosoikeudenkäyntilain mukaisia puolustajia koskeva käytäntö, Korkein oikeus katsoo, ettei sotilasoikeudenkäyntilain tai oikeusapulain sanamuotoa ole syytä tulkita suppeammin niin, että näiden lakien perusteella annettava avustajanmääräys voisi olla kerrallaan vain yhdellä oikeudenkäyntiavustajalla.

KKO:2023:50

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments