AOKa: Aluesyyttäjä menetteli virheellisesti, kun ei riittävän huolellisesti seurannut syyteoikeuden vanhentumista

3.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Pohjois-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjän huomiota syyteoikeuden vanhentumisen huomioon ottamiseen syyteharkinnan joutuisuudessa ja työtehtävien priorisoinnissa sekä huolellisuuteen syyteharkinnassa. Kantelija arvosteli sitä, että syyteoikeus kahdessa kunnianloukkausta koskevassa asiassa oli syyteharkinnan aikana vanhentunut.

Yleisen joutuisuusvelvollisuuden lisäksi syyttäjäntehtävien hoitamiseen liittyy myös monia erityisiä kiireellisyysperusteita, joiden nojalla tietyt tehtävät on asetettava etusijalle. Vanhentumisuhan alla oleva syyteharkinta-asia on etusijalla kiireellisyysperustetta vailla oleviin tehtäviin nähden.

Aluesyyttäjä ei kiinnittänyt huomiota syyteoikeuden vanhentumiseen. Syyteharkinta kesti noin 1,5 vuotta, minkä päätteeksi aluesyyttäjä jätti syytteet nostamatta, koska syyteoikeus oli vanhentunut. Aluesyyttäjä menetteli virheellisesti, kun hän ei riittävän huolellisesti seurannut syyteoikeuden vanhentumista.

Kantelun jälkeen apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian uudelleen ratkaistavakseen ja päätti nostaa syytteen rikoksesta epäiltyä vastaan, sillä asiassa ilmeni aihetta epäillä aluesyyttäjän arvioineen epäiltyjen kunnianloukkausten tekoajat virheellisesti. Aluesyyttäjän virheellisestä menettelystä ei aiheutunut asiassa lopulta vahinkoa.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments