Vuokralaisten alaikäisten lasten henkilötunnusten keräämiseen ei ollut asianmukaista perustetta

5.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:56 Tietosuoja – Henkilötietojen käsittely – Henkilötunnus – Lasten henkilötunnusten kerääminen – Vuokraustoiminta – Minimointiperiaate

Vuokraustoimintaa harjoittava A Oy (rekisterinpitäjä) keräsi säännönmukaisesti vuokra-asunnossa asuvien tai asuntoa hakevien perheiden alaikäisten lasten henkilötunnuksia.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei rekisterinpitäjä ollut esittänyt sellaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että kaikkien vanhempiensa kanssa vuokra-asunnossa asuvien tai asuntoa hakevien alaikäisten lasten henkilötunnusten säännönmukainen kerääminen olisi yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla tarpeellista rekisterinpitäjän ilmoittamiin käyttötarkoituksiin. Apulaistietosuojavaltuutettu oli siten voinut antaa rekisterinpitäjälle määräyksen saattaa käsittelytoimet lasten henkilötunnusten keräämisen osalta asetuksen säännösten mukaisiksi sekä poistaa kerätyt lasten henkilötunnustiedot siltä osin kuin niiden keräämiselle ei ole ollut asianmukaista perustetta.

KHO:2023:56

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments