Suomi ei ole saattanut EU:hun kohdistuvien petosten torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissiolta Suomelle perusteltu lausunto

Komissio on päättänyt lähettää Suomelle perustellun lausunnon, koska Suomi ei ole saattanut unionin talousarvioon kohdistuvien petosten torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Euroopan komissio on päättänyt lähettää Suomelle perustellun lausunnon, koska se ei ole saattanut unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin koskevaa direktiiviä (direktiivi (EU) 2017/1371) asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Direktiivissä esitetyt säännöt suojaavat EU:n talousarviota yhdenmukaistamalla EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttaviin petoksiin ja muihin rikoksiin liittyvät määritelmät, seuraamukset ja toimivaltasäännöt.

Komissio lähetti asiasta virallisen ilmoituksen Suomelle joulukuussa 2021. Tutkittuaan vastauksen komissio totesi, että Suomi ei ole noudattanut velvollisuuttaan säätää oikeushenkilöiden vastuusta lahjuksen ottamista ja varojen väärinkäyttöä koskevissa tapauksissa.

Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet komission toteamien puutteiden korjaamiseksi. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää haastaa Suomen EU:n tuomioistuimeen.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_23_2707FI•••        

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments