Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.10.2023 Lausunnot

Lausunto selvityksestä pörssiyhtiöiden hallintarekisteröityjen osakkaiden tietojen asettamisesta saataville julkiseen rekisteriin

Valtiovarainministeriölle   L2023-51   Lausuntopyyntönne: VN/26758/2022, 19.9.2023 LAUSUNTO SELVITYKSESTÄ PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLINTAREKISTERÖITYJEN OSAKKAIDEN TIETOJEN ASETTAMISESTA SAATAVILLE JULKISEEN REKISTERIIN   Valtiovarainministeriö on tilannut KPMG Oy Ab:lta selvityksen pörssiyhtiöiden hallintarekisteröityjen osakkaiden tietojen asettamisesta saataville julkiseen rekisteriin. Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausunnonantajien vastaavan lausuntopyyntö.fi:ssa esitettyihin kysymyksiin koskien selvitystä. Asianajajaliitto vastaa kysymyksiin seuraavasti.   (1) Pidättekö…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/lausunto-selvityksesta-porssiyhtioiden-hallintarekisteroityjen-osakkaiden-tietojen-asettamisesta-saataville-julkiseen-rekisteriin/
18.9.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle   Dnro L2023-41   Lausuntopyyntönne: VN/10557/2023, 8.8.2023 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA   Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta (jäljempänä ”Luonnos”) hallituksen esitykseksi eduskunnalle arvopaperimarkkinalain (jäljempänä ”AML”) muuttamisesta. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää seuraavaa:   Yleistä   Luonnoksen mukaisella esityksellä on tarkoitus muuttaa ostotarjous- ja liputussääntely…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-he-luonnoksesta-arvopaperimarkkinalain-muuttamisesta/
18.8.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö   Dnro L2023-37   Lausuntopyyntönne: VN/19178/2023, 16.6.2023 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VERKON VÄLITYSPALVELUJEN VALVONNASTA JA ERÄIKSI MUIKSI LAEIKSI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Yleistä   Valmisteilla olevassa sääntelyssä on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-verkon-valityspalvelujen-valvonnasta-ja-eraiksi-muiksi-laeiksi/
1.6.2023 Oikeusuutiset

Suomi ei ole saattanut EU:hun kohdistuvien petosten torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöä

Komissiolta Suomelle perusteltu lausunto Komissio on päättänyt lähettää Suomelle perustellun lausunnon, koska Suomi ei ole saattanut unionin talousarvioon kohdistuvien petosten torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Euroopan komissio on päättänyt lähettää Suomelle perustellun lausunnon, koska se ei ole saattanut unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin koskevaa direktiiviä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/suomi-ei-ole-saattanut-euhun-kohdistuvien-petosten-torjuntaa-koskevia-eun-saantoja-osaksi-kansallista-lainsaadantoa/
20.3.2023 Lausunnot

Lausunto vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden arvioimista koskevasta ehdotuksesta

Oikeusministeriölle Dnro L2023-09 Lausuntopyyntönne: VN/14930/2022, 9.2.2023 VUOROASUVAN LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN ARVIOIMINEN; TYÖRYHMÄN EHDOTUS Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella ehdotus vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista. Tarkoituksena on täydentää vuonna 2007 julkaistua ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2). Asianajajaliitto katsoo, että…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-vuoroasuvan-lapsen-elatusavun-suuruuden-arvioimista-koskevasta-ehdotuksesta/
19.1.2023 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupparekisteristä

Työ- ja elinkeinoministeriölle Dnro L2022-79 Lausuntopyyntönne: VN/30978/2022, 2.12.2022 LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KAUPPAREKISTERISTÄ Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut valtioneuvoston asetusta kaupparekisteristä (jäljempänä ”Asetus”) , jonka sisältöä on perusteltu toimitetussa muistiossa. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti uuden kaupparekisterilain, josta on annettu hallituksen esitys…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/lausunto-luonnoksesta-valtioneuvoston-asetukseksi-kaupparekisterista/
28.10.2022 Lausunnot

Lausunto maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriölle Dnro L2022-52 Lausuntopyyntönne: VN/4305/2022, 7.9.2022 LAUSUNTO MAALITTAMISEN RIKOSOIKEUDELLISTA SÄÄNTELYÄ KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Yleistä Asianajajaliitto katsoo, että maalittaminen on vakavasti otettava ilmiö, jolla pyritään vaikuttamaan paitsi yksittäisiin henkilöihin ja heidän toimintansa myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun. Asianajajaliitto katsoo olevan tarve maalittamisen säätämiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/lausunto-maalittamisen-rikosoikeudellista-saantelya-koskevasta-arviomuistiosta/
12.8.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriölle   Lausuntopyyntönne: VM009:00/2022, VN/645/2022, 1.7.2022 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE DIGITAALISEN ALUSTATALOUDEN TOIMIJOIDEN TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA VEROTUKSEN ALALLA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yleistä Ehdotetuilla lakimuutoksilla on tarkoitus saattaa kansallisessa lainsäädännössä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/69692/
18.5.2022 Lausunnot

Lausunto yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Oikeusministeriölle Työryhmän loppumietintö yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi (VN/28631/2021) Yleistä Asianajajat toimivat yrityssaneerauksissa monenlaisissa rooleissa sekä selvittäjinä ja valvojina mutta myös velallisten tai velkojien avustajina ja asiamiehinä. Tähän lausuntoon on pyritty tuomaan havaintojamme saneerausmenettelyistä eri näkökulmista painon ollessa kuitenkin selvittäjän tehtävässä saaduissa kokemuksissa. Työryhmän mietinnössä esitettyjen lainmuutosten tavoitteena on edistää…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lausunto-yrityksen-saneerauksesta-annetun-lain-kehittamiseksi/
31.3.2022 Lausunnot

Lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmän mietinnöstä

Oikeusministeriölle                                                  LAUSUNTO EDUSTAJAKANNEDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ   Yleistä               Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta lausuntoa edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmän mietinnöstä (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:8). Edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa koskeva hanke liittyy laajempaan access to justice -tematiikkaan. Kyseistä tematiikkaa on konkretisoitu keskustelussa kollektiivisten prosessimuotojen sääntelyn käytännöllisistä ratkaisuvaihtoehdoista, jotka ovat nytkin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/lausunto-edustajakannedirektiivin-taytantoonpanoa-koskevasta-tyoryhman-mietinnosta/