Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksestä vaaliluettelosta ei voitu hakea suoraan muutosta KHO:sta

1.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:52 Saamelaiskäräjävaalit – Vaaliluettelon laatiminen – Merkitseminen vaaliluetteloon – Vaaliluettelon vahvistaminen – Oikaisuvaatimus – Valitus – Itseoikaisu

Muutoksenhakija oli ollut aikaisemmissa saamelaiskäräjävaaleissa merkittynä vaaliluetteloon. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta päätti laatia vuoden 2023 vaalien vaaliluettelon edellisten vaalien vaaliluettelon pohjalta siten, että päätöksestä tarkemmin ilmeneviä henkilöitä ei merkitä vaaliluetteloon. Muutoksenhakija kuului näiden joukkoon eikä häntä sisällytetty vaalilautakunnan vahvistamaan vaaliluetteloon.

Muutoksenhakija esitti valituksessaan, että vaalilautakunnan päätös merkitsee vaalilautakunnan tekemää itseoikaisua, jolloin päätöksestä voi valittaa suoraan korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Valitus jätettiin tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaalilautakunta ei ollut tehnyt sellaista päätöstä, johon voi saamelaiskäräjistä annetun lain 26 b:n 1 momentti huomioon ottaen hakea muutosta valittamalla korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Vaalilautakunnan päätöksessä ei ollut kyse itseoikaisusta, koska itseoikaisu koskee vahvistetussa vaaliluettelossa ilmenneiden virheiden korjaamista. Vaaliluettelon vahvistamiseen voidaan vaatia oikaisua vaalilautakunnalta ja sen jälkeen saattaa oikaisuvaatimus saamelaiskäräjien hallituksen ratkaistavaksi. Vasta saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

KHO:2023:52

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments