KHO: Kolmen kuukauden erottaminen virantoimituksesta oli liian ankara seuraamus rikosylikonstaapelin tehtävien laiminlyönnistä

30.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:69 Valtion virkamies – Poliisimies – Määräaikainen virantoimituksesta erottaminen – Seuraamuksen oikeasuhtaisuus – Kokonaisharkinta – Virkatehtävien laiminlyöminen – Resurssipula – Nuhteeton virkaura

Poliisilaitoksella ryhmänjohtajana toiminut rikosylikonstaapeli A oli kurinpitorangaistuksena erotettu virantoimituksesta kolmen kuukauden määräajaksi. Asiassa oli erityisesti ratkaistavana, oliko kyseinen seuraamus ollut oikeassa suhteessa A:n menettelyyn nähden.

Seuraamuksen oikeasuhtaisuutta kokonaisharkinnalla arvioitaessa oli laiminlyöntien lisäksi kiinnitettävä huomiota muun ohella olosuhteisiin, joissa virkavelvollisuuksia oli rikottu, sekä siihen, millä tavoin työnantaja oli aiemmin kiinnittänyt poliisimiehen huomiota virkatehtävien asianmukaiseen hoitamiseen.

A:n laiminlyönneistä johtuen eräitä tärkeitä poliisin tehtäviä oli jäänyt hoitamatta tai ne olivat viivästyneet tai olleet vaarassa viivästyä. Tämän taustalla oli ollut selvää henkilöstöresurssien vajetta, josta myös A:n esimiehet olivat olleet tietoisia. A:n virkatoimintaan ei ollut aiemmin puututtu kirjallisella varoituksella tai muullakaan tavalla. Hänellä oli takanaan pitkä ja muutoin moitteeton virkaura. Korkein hallinto-oikeus totesi, että määräaikaista virantoimituksesta erottamista oli pidettävä kirjalliseen varoitukseen verrattuna hyvin ankarana seuraamuksena. Korkein hallinto-oikeus piti A:lle määrättyä kurinpitorangaistusta suhteettoman ankarana seuraamuksena hänen menettelyynsä nähden.

Äänestys (4–1) ja esittelijän eriävä mielipide.

(29) A:n esimies rikoskomisario B on päättänyt 3.11.2020 työnjohdollisena toimenpiteenä, että poliisilaitoksen kaikkien kolmen esikäsittelyryhmän virkasähköposteihin tehdään tarkistus mahdollisten lukemattomien sähköpostien varalta. Toimenpiteen taustalla olivat asiakkailta tulleet yhteydenotot, joiden mukaan A:ta ei ollut tavoitettu puhelimitse tai sähköpostitse.
(30) Tarkastuksessa on selvinnyt, että A:n johtaman esikäsittelyryhmän virkasähköpostissa on ollut 282 lukematonta sähköpostia, joista vanhin oli lähetetty 27.2.2020. Lukemattomien viestien joukossa on ollut muun muassa useampia Keskusrikospoliisin laboratorion lähettämiä DNA-lausuntoja, jotka ovat liittyneet keskeytettynä olleisiin rikosasioihin.

KHO:2023:69

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments