Euroopan tietosuojaneuvostolta lopullinen ohje seuraamusmaksujen laskennasta

13.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietosuojaneuvosto hyväksyi täysistunnossaan 24. toukokuuta julkisen kuulemiskierroksen jälkeen lopullisen version ohjeesta hallinnollisten seuraamusmaksujen laskemiseen. Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU-maiden kansallisten tietosuojaviranomaisten tapoja yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella määrättyjen seuraamusmaksujen suuruuden laskennassa.

Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta määrättävän seuraamusmaksun laskennan perusteena ovat rikkomusten luonne, rikkomusten vakavuus ja organisaation liikevaihto. Ohjeessa esitellään seuraamusmaksun laskemiseen viisivaiheinen menetelmä, jossa huomioidaan rikkomusten määrä, niin sanottu lähtöpiste seuraamusmaksun laskennalle, raskauttavat tai lieventävät tekijät, seuraamusmaksujen lakisääteinen enimmäismäärä sekä tehokkuutta, varoittavuutta ja oikeasuhteisuutta koskevat vaatimukset.

Ohjeistus on tärkeä lisäys keinoihin, joita tietosuojaneuvosto kehittää kansallisten valvontaviranomaisten EU-maiden rajat ylittävän yhteistyön tehostamiseksi.

Julkisen kuulemisen jälkeen ohjeen liitteeksi lisättiin taulukko, joka sisältää yhteenvedon seuraamusmaksujen laskemisen menetelmästä ja kaksi esimerkkiä menetelmän soveltamisesta käytännössä. Taulukko ja esimerkit ovat vain havainnollistavia, ja niitä on luettava yhdessä ohjeen kanssa.

Ohje Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla: Ohje 04/2022 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten seuraamusmaksujen laskennasta (englanniksi)Linkki toiselle sivustolle

Lisätietoa:

​​​​​​​Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: EDPB adopts final version of Guidelines on the calculation of administrative fines following public consultation Linkki toiselle sivustolle(7.6.2023)

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments