Unionin tuomioistuimelle esitetty ennakkoratkaisupyyntö ei estä ennakkoratkaisua pyytänyttä tuomioistuinta jatkamasta pääasian käsittelyä osittain

19.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-176/22 | BK ja ZhP (Pääasian käsittelyn lykkääminen osittain)

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin voi toteuttaa menettelyllisiä toimia, joita se pitää tarpeellisina (kuten kerätä todisteita) ja jotka eivät estä sitä noudattamasta unionin tuomioistuimen myöhempää vastausta Bulgarian syyttäjäviranomainen on syyttänyt kahta poliisitutkijaa korruptiosta. Toinen heistä on riitauttanut syyttäjän tekemän oikeudellisen luokittelun korruptioksi. Syytteitä käsittelevä Bulgarian tuomioistuin tiedustelee toimivaltaansa luokitella kyseinen rikos uudelleen ilmoittamatta siitä ensin syytetylle. Tämän vuoksi se on esittänyt unionin tuomioistuimelle (ensimmäisen) ennakkoratkaisupyynnön. Tämä pyyntö on toisen kuin käsiteltävän asian  kohteena, ja kyseinen toinen asia on edelleen vireillä unionin tuomioistuimessa.

Bulgarian tuomioistuin on tämän jälkeen pohtinut, onko sen lykättävä käsittelyä kokonaisuudessaan unionin tuomioistuimen vastauksen saamiseen asti, vai voiko se jatkaa asian tutkimista ja voiko se erityisesti jatkaa todisteiden keräämistä, jolloin se ei ratkaise asiaa ennen mainitun vastauksen saamista. Näin ollen  se on esittänyt toisen ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle tämän toisen kysymyksen selvittämiseksi. Tuomiossaan 17.5.2023 unionin tuomioistuin vastaa, että unionin oikeus ei ole esteenä sille, että kansallinen tuomioistuin, joka on esittänyt ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle, lykkää pääasian käsittelyä vain niiden seikkojen osalta, joihin unionin tuomioistuimen antama vastaus ennakkoratkaisupyyntöön saattaa vaikuttaa.

Tiedotteet: fi sv

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments