Suomen Asiakastiedolle seuraamusmaksu tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä

2.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on määrännyt Suomen Asiakastieto Oy:lle 440 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun, sillä yhtiö ei ollut poistanut luottotietorekisteristä puutteellisen menettelytavan vuoksi tallennettuja perusteettomia maksuhäiriömerkintöjä. Seuraamuskollegio korostaa, että maksuhäiriötietojen käsittelyllä on merkittäviä vaikutuksia ihmisten oikeuksille ja vapauksille.

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti vuonna 2021 Suomen Asiakastiedon toimintaa lainvoimaisiin tuomioihin perustuvien maksuhäiriötietojen käsittelyssä. Tietosuojavaltuutettu totesi tuolloin, ettei riita-asioissa annettuihin tuomioihin perustuvia tietoja olisi pitänyt tallentaa maksuhäiriömerkinnäksi.

Seuraamuskollegio kiinnitti huomiota siihen, että maksuhäiriömerkintä vaikuttaa merkittävästi yksilöiden oikeuksiin ja vapauksiin. Maksuhäiriömerkinnän vuoksi esimerkiksi luottokorttia voidaan vaatia palautettavaksi ja luoton saanti todennäköisesti vaikeutuu. Oikeusrekisterikeskus luovuttaa maksuhäiriötietoja päivittäin Suomen Asiakastiedolle luottotietorekisteriin merkittäväksi. Luottotietorekisteriin merkittyjä maksuhäiriömerkintöjä myös luovutetaan laajasti erilaisiin käyttötarkoituksiin.

”Virheelliset maksuhäiriömerkinnät voivat johtaa esimerkiksi siihen, että henkilö ei saa vuokra-asuntoa tai kotivakuutusta. Usein kyse on raskaassa elämäntilanteessa olevien tiedoista, jolloin omista oikeuksista huolehtimiseen ei välttämättä ole voimavaroja”, tietosuojavaltuutettu Anu Talus toteaa.

Lainvoimaisiin tuomioihin perustuvat virheelliset maksuhäiriömerkinnät olisi tullut poistaa

Tietosuojavaltuutettu määräsi marraskuussa 2021 yhtiön korjaamaan toimintatapansa lainvoimaisiin tuomioihin perustuvien maksuhäiriötietojen rekisteröinnissä ja poistamaan kaikki siitä johtuneet virheelliset maksuhäiriömerkinnät. Yhtiö määrättiin toimittamaan tietosuojavaltuutetun toimistolle selvitys toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt määräyksen myötä sekä tieto poistettujen maksuhäiriömerkintöjen lukumäärästä. Suomen Asiakastieto ei hakenut muutosta määräykseen.

Tietosuojavaltuutetun toimistolle toimittamassaan selvityksessä yhtiö kertoi muuttaneensa toimintatapaa lainvoimaisiin tuomioihin perustuvien maksuhäiriömerkintöjen rekisteröinnissä. Yhtiö totesi, että sen on käytännössä mahdotonta löytää rekisteristään jälkikäteen riitaisia asioita koskevia merkintöjä, sillä se ei ollut saanut Oikeusrekisterikeskukselta tietoa virheellisesti toimitetuista päätöksistä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto lähestyi tammikuussa 2023 Suomen Asiakastietoa kuullakseen yhtiötä seuraamusten arviointia varten. Yhtiö kertoi, että se oli tulkinnut väärin tietosuojavaltuutetun määräystä ja ilmoitti, että se on nyt poistanut rekisteristään kaikki lainvoimaisiin tuomioihin perustuvat maksuhäiriömerkinnät.

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio katsoo, että rekisterinpitäjä on tehnyt tietoisen päätöksen olla noudattamatta tietosuojavaltuutetun määräystä. Tämän vuoksi yhtiön menettelyä on pidettävä tahallisena.

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan virheellisten maksuhäiriömerkintöjen poistaminen olisi ollut mahdollista, koska Oikeusrekisterikeskus luovuttaa lainvoimaisiin tuomioihin perustuvat maksuhäiriötiedot Suomen Asiakastiedon käyttöön siinä muodossa kuin ne ovat Tuomiorekisterissä. Ratkaisut ovat haettavissa rekisteristä 10 vuoden ajan niiden antamispäivästä.

Luottotietolakia tarkennettiin lainvoimaiseen tuomioon perustuvan maksuhäiriömerkinnän osalta kesäkuussa 2022. Lain mukaan tuomioistuimen lainvoimaiseen tuomioon perustuvan maksuhäiriömerkinnän rekisteröiminen edellyttää, ettei maksuvaatimuksen määrää tai perustetta ole riitautettu.

Päätös ei ole lainvoimainen ja siihen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Tietosuojavaltuutetun ja seuraamuskollegion päätös (pdf)

Tiedote: Suomen Asiakastiedolle seuraamusmaksu tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments