Puolison sopimuskumppanin tietojen hakeminen poliisin tietojärjestelmästä ei ollut rikoksena vähäinen – poliisille 25 päiväsakkoa

28.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2023:3 Virkavelvollisuuden rikkominen – Esteellisyys – Vähäisyys – Tietosuojarikos – Käyttötarkoitussidonnaisuus

B oli ostanut A:n vaimolta C:ltä ja tämän yhtiökumppani D:ltä irtaimen esineen. B oli maksanut esineen puhelimellaan kaupantekotilaisuudessa. C:lle oli myöhemmin ilmennyt, että kaupan kuitissa maksajaksi oli merkitty B:n sijasta X Oy, ja maksutapahtuman viestinä oli ollut virheellisesti ”peräkärry”. Samaan aikaan kun irtaimen esineen kauppa oli riitautunut, ylikonstaapelina toiminut A oli käynnistänyt esiselvityksen siitä, oliko asiassa aihetta epäillä rikosta, ja tehnyt poliisin Rikitrip- tietojärjestelmästä haun B:n nimellä ja hänen henkilötunnuksellaan.

Kysymys siitä, onko A:lla ollut virkatehtävään perustuva oikeus tehdä hakuja Rikitrip-järjestelmästä B:n tiedoilla, onko A ollut esteellinen tekemään haut ja onko A rikkonut asiassa virkavelvollisuuksiaan joko tahallaan tai huolimattomuudesta.

Tietosuojarikoksen osalta kysymys on siitä, onko A hankkinut B:n tietoja niiden käyttötarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla ja siten loukannut tämän yksityisyyden suojaa.

Vaa­HO:2023:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments