Pesänhoitaja on esteellinen jos hän joutuu arvioimaan samassa asianajotoimistossa toimivan henkilön toimia vellallisyhtiön hallituksessa tai selvitysmiehenä

31.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Konkurssiasiamies: Ha­ke­mus pe­sän­hoi­ta­jan va­paut­ta­mi­sek­si – Es­teel­li­syys –Velallisen vastuuhenkilö samassa toimistossa

X Oy:n konkurssipesän pesänhoitajaksi määrätyn A:n kanssa samassa asianajotoimistossa toimiva varatuomari B oli toiminut kaksi vuotta ennen konkurssia velallisyhtiö X Oy:n hallituksen
puheenjohtajana. Konkurssiasiamies katsoi, että A oli näiden olosuhteiden vuoksi esteellinen toimimaan pesänhoitajana X Oy:n konkurssipesässä. Konkurssiasiamies haki pesänhoitajan vapauttamista tehtävästään. Helsingin käräjäoikeus hyväksyi hakemuksen 24.10.2022, päätös on lainvoimainen. Hyvin samankaltainen tilanne oli myös konkurssiasiamiehen hakiessa pesänhoitajan vapauttamista tehtävästään konkurssipesässä, jossa pesänhoitajan C kanssa samassa toimistossa toimiva D oli toiminut velallisyhtiön selvitysmiehenä ennen konkurssin alkamista. Kymenlaakson käräjäoikeus hyväksyi hakemuksen 7.3.2023, päätös on lainvoimainen. Pesänhoitajan tulee kyetä riippumattomasti arvioimaan yhtiön konkurssia edeltäneiden vastuutahojen toimia ja ryhtymään havaintojen edellyttämiin toimenpiteisiin, esimerkiksi osakeyhtiölain 22 luvun nojalla. Pesänhoitajan toiminnan asianmukaisuuteen ei voida luottaa, jos pesänhoitajan arvioi samassa toimistossa toimivan henkilön toimia. Esteellisyyttä koskevan sääntelyn tarkoituksena on muun ohella sen turvaaminen, että konkurssimenettelyn intressitahot voivat luottaa pesänhoitajan olevan toimissaan ja arvioinneissaan riippumaton ja tasapuolinen. Esteellisyyden muodostumisen kannalta riittävää on jo se, että tietty suhde on omiaan vaarantamaan riippumattomuuden velalliseen nähden tai tasapuolisuuden velkojia kohtaan taikka pesänhoitajan kyvyn muuten hoitaa asianmukaisesti tehtäväänsä.

KAM 2023-1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments