KKO äänesti vahvennetussa jaostossa tuleeko tutkinnanjohtajan valitus matkustuskieltoon määräämisestä tutkia

15.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:20 Muutoksenhaku – Valituksen tutkiminen – Pakkokeino – Matkustuskielto

Käräjäoikeus hylkäsi rikoskomisarion tekemän vangitsemisvaatimuksen ja määräsi sen sijaan A:n matkustuskieltoon. Hovioikeus kumosi matkustuskiellon A:n kantelun johdosta. Rikoskomisario valitti Korkeimpaan oikeuteen vaatien matkustuskiellon määräämistä.

A:ta koskevassa rikosasiassa toimitettiin käräjäoikeudessa pääkäsittely, minkä vuoksi Korkeimmassa oikeudessa ei olisi enää ollut mahdollista määrätä A:ta matkustuskieltoon. Korkein oikeus katsoi, että sillä oli rikoskomisarion valituksen johdosta oikeus antaa lausunto siitä, oliko matkustuskiellolle ollut asiassa lainmukaiset perusteet. (Ään. 6-4-1)

Vahvennettu jaosto

15. Jos muutoksenhakuoikeus rajoitettaisiin tällöin koskemaan vain matkustuskiellon kohteena olevaa henkilöä, se merkitsisi sitä, että Korkeimman oikeuden arvioitavaksi ei lainsoveltamiseen asiassa liittyvästä epävarmuudesta huolimatta voitaisi kaikissa tilanteissa saattaa kysymystä siitä, onko matkustuskiellon käyttämiselle ollut lainmukaiset perusteet. Tämä kaventaisi Korkeimman oikeuden mahdollisuuksia huolehtia lainkäytön yhtenäisyydestä sekä oikeuskäytännön ohjaamisesta, vaikka kyse on henkilökohtaiseen vapauteen merkittävästi kohdistuvan pakkokeinon määräämisen edellytyksistä. Tätä ei voida pitää Korkeimman oikeuden päätehtävä huomioon ottaen perusteltuna.

16. Korkein oikeus katsoo edellä todetuilla perusteilla, että sillä on oikeus arvioida matkustuskiellon määräämisen lailliset perusteet pakkokeinon määräämistä vaatineen rikoskomisarion valituksesta tilanteessa, jossa hovioikeus ei ole katsonut matkustuskiellon edellytysten täyttyneen, eikä ratkaisun lopputulokseen olisi enää mahdollista puuttua syytteen tultua valitusasian vireillä ollessa käsitellyksi. – – –

Valitus tutkitaan. Asia siirretään viisijäsenisen jaoston käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet vahvennetussa jaostossa presidentti Tatu Leppänen sekä oikeusneuvokset Pekka Koponen, Ari Kantor (eri mieltä), Mika Huovila (eri mieltä), Kirsti Uusitalo, Lena Engstrand (eri mieltä), Juha Mäkelä (eri mieltä), Jussi Tapani, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuija Turpeinen ja Pekka Pulkkinen (eri mieltä). Esittelijä Leena Ravi (mietintö).

KKO:2023:20

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments