Tuomion jälkeen valmistunut valvontarangaistusselvitys voi olla purkuperuste, mutta ei tässä tapauksessa johtanut purkuun

1.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:7 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Valvontarangaistus

Käräjäoikeus oli lainvoimaisella tuomiolla tuominnut A:n vankeusrangaistukseen katsoen, että aikaisemmat ehdottomat vankeusrangaistukset, valvontarangaistukset ja yhdyskuntapalvelurangaistukset huomioon ottaen vankeusrangaistuksen tuli olla ehdoton.

A haki käräjäoikeuden tuomion purkamista vedoten siihen, että hänet olisi tuomittu ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta valvontarangaistukseen, mikäli käräjäoikeudella olisi ollut käytettävissään kaksi päivää tuomion antamisen jälkeen laadittu valvontarangaistusselvitys.

Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeuden rangaistusseuraamusta koskevat perustelut huomioon ottaen valvontarangaistusselvityksen sisältämien seikkojen esittäminen ei todennäköisesti olisi johtanut siihen, että A olisi tuomittu valvontarangaistukseen. Hakemus hylättiin.

KKO:2023:7

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments