Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.2.2022 Oikeusuutiset

Aiemman valvontarangaistuksen ehtojen rikkominen ei voi johtaa uuden valvontarangaistuksen muuntamiseen vankeudeksi

THO:2022:2 Rangaistuksen määrääminen – Valvontarangaistus – Muuntaminen vankeudeksi – Törkeä velvollisuuksien rikkominen L oli tuomittu kahteen valvontarangaistukseen. Rikosseuraamuslaitos oli kieltänyt L:n myöhemmän valvontarangaistuksen aloittamisen, koska aikaisempi valvontarangaistus oli keskeytetty. Syyttäjä vaati kummankin valvontarangaistuksen muuntamista vankeudeksi. L:n törkeäksi velvollisuuksien rikkomiseksi arvioitu menettely oli tapahtunut aikaisemman valvontarangaistuksen täytäntöönpanoprosessin yhteydessä. Kysymys siitä, voitiinko…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/aiemman-valvontarangaistuksen-ehtojen-rikkominen-ei-voi-johtaa-uuden-valvontarangaistuksen-muuntamiseen-vankeudeksi/
21.6.2017 Oikeusuutiset

Oikeustajututkimus: Kansalaisten käsitykset sopivasta rangaistustasosta vaihtelevat

Tutkimuksessa sekä kansalaisia että tuomareita pyydettiin antamaan rangaistus samoihin heille esitettyihin rikostapauksiin. Kun annettuja rangaistuksia vertaillaan, huomataan, että kansalaisten antamissa rangaistuksissa on huomattavaa hajontaa. Esimerkiksi sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa osa tutkimukseen osallistuneista kansalaisista jätti kokonaan tuomitsematta ja osa antoi ehdotonta vankeutta. Näin ollen ajatus väestön yleisestä oikeustajusta osoittautui varsin ongelmalliseksi. Yleisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/oikeustajututkimus-kansalaisten-kasitykset-sopivasta-rangaistustasosta-vaihtelevat/
7.10.2015 Oikeusuutiset

Pakottamisrikos rangaistavissa valvontarangaistuksella

KKO:2015:71 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Valvontarangaistus Pakottaminen Vahingonteko Hovioikeus tuomitsi A:n pakottamisesta ja vahingonteosta 4 kuukauden 15 päivän ehdottomaan vankeuteen. A oli useita kertoja puhelimitse väkivallalla uhkaamalla saanut X:n luovuttamaan itselleen 1 500 euroa. Lisäksi A oli heittänyt kiven ikkunalasien läpi asuntoon, jossa X oleskeli. Korkeimman oikeuden ratkaisusta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/pakottamisrikos-rangaistavissa-valvontarangaistuksella/
19.3.2014 Oikeusuutiset

Lievä päihtymystila ei ollut valvontarangaistuksen ehtojen törkeää rikkomista

KKO:2014:12 Rangaistuksen määrääminen – Valvontarangaistus – Muuntaminen vankeudeksi – Törkeä velvollisuuksien rikkominen Valvontarangaistukseen tuomittu A oli rangaistuksen täytäntöönpanon aikana käyttänyt alkoholia niin, että hänen hengitysilmansa alkoholipitoisuus oli ollut puhalluskokeessa 0,54 promillea. A:n verraten lievä päihtymystila ja muut rikkomukseen liittyneet seikat huomioon ottaen katsottiin, että valvontarangaistukseen liittyvän päihteettömyysvelvoitteen rikkomista ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/lieva-paihtymystila-ei-ollut-valvontarangaistuksen-ehtojen-torkeaa-rikkomista/
30.5.2013 Oikeusuutiset

Jälleen ennakkopäätös jatkokäsittelyluvan myöntämisedellytyksistä.

KKO:2013:42 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste Rangaistuksen määrääminen – Yhdyskuntapalvelu – Muuntaminen vankeudeksi – Valvontarangaistus Käräjäoikeus oli muuntanut A:lle tuomitun yhdyskuntapalvelun suorittamatta olevan osan vankeudeksi. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati, että yhdyskuntapalvelu muunnetaan ehdottoman vankeuden sijasta valvontarangaistukseksi, ja vetosi siihen, että hänet oli käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen eräässä toisessa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/jalleen-ennakkopaatos-jatkokasittelyluvan-myontamisedellytyksista/
19.3.2013 Oikeusuutiset

KKO: Valvontarangaistus on yhdyskuntapalvelua tuntuvampi rangaistus

KKO:2013:18 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Yhdyskuntapalvelu – Valvontarangaistus Käräjäoikeus tuomitsi A:n yhdyskuntapalveluun. A:n muutoksenhaussa esittämää vaatimusta, että hänet tuomitaan yhdyskuntapalvelun sijasta valvontarangaistukseen, ei tutkittu, koska hänellä ei tältä osin ollut oikeussuojan tarvetta. KKO:2013:18

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/kko-valvontarangaistus-on-yhdyskuntapalvelua-tuntuvampi-rangaistus/
18.3.2017 Oikeusuutiset

Valvontarangaistuksena suoritettua aikaa ei otettu ehdonalaisen vapauttamisen ajankohtaa määriteltäessä huomioon

I-SHO:2017:2 Ehdonalaisen vapauttamisen määräytyminen Ehdonalaiseen vapauteen pääseminen Rangaistuksesta valvontarangaistuksena suoritettua aikaa ei oteta ehdonalaisen vapauttamisen ajankohtaa määriteltäessä huomioon, kun vankeudeksi muunnettua valvontarangaistusta suorittava vanki päästetään ehdonalaiseen vapauteen. I-SHO:2017:2

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/valvontarangaistuksena-suoritettua-aikaa-ei-otettu-ehdonalaisen-vapauttamisen-ajankohtaa-maariteltaessa-huomioon/
9.4.2015 Oikeusuutiset

OM: Säännökset yhdyskuntaseuraamuksista toukokuun alusta lähtien kootusti yhteen lakiin

Yhdyskuntaseuraamuksista on säädetty uusi, erillislait korvaava yhtenäinen laki, joka tulee voimaan toukokuun alusta. Uudesta laista käyvät ilmi eri yhdyskuntaseuraamusten yhteiset ja kullekin seuraamukselle ominaiset piirteet Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa uusi laki huomenna perjantaina 10. huhtikuuta. Yhdyskuntaseuraamuksilla tarkoitetaan yhdyskuntapalvelua, valvontarangaistusta, ehdollisen vankeuden valvontaa, nuorisorangaistusta ja ehdonalaisen vapauden valvontaa. Uusi laki…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/om-saannokset-yhdyskuntaseuraamuksista-toukokuun-alusta-lahtien-kootusti-yhteen-lakiin/
30.10.2014 Oikeusuutiset

OM: Yhdyskuntaseuraamuksia koskevat säädökset yhteen lakiin

Tarkoitus on korvata nykyiset yhdyskuntaseuraamuksia koskevat erilliset lait Tässä laissa yhdyskuntaseuraamuksilla tarkoitetaan yhdyskuntapalvelua, valvontarangaistusta, ehdollisen vankeuden valvontaa, nuorisorangaistusta ja ehdonalaisen vapauden valvontaa. Uusi laki ei koskisi valvottua koevapautta, vaan siitä jäisi voimaan vuoden 2014 alusta voimaan tullut oma lakinsa. Tavoitteena uusintarikollisuuden vähentäminen Esityksen mukaan yhdyskuntaseuraamusten tavoitteena on tuomitun sosiaalisen selviytymisen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/om-yhdyskuntaseuraamuksia-koskevat-saadokset-yhteen-lakiin/
16.12.2013 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Rikoksista ja rikkomuksista rangaistuja 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän

Alioikeudessa tuomittuja oli vähemmän kuin koskaan 2000-luvulla. Edellisvuoteen verrattuna suurin lasku tapahtui kuitenkin sakkorangaistuksissa. Uusinta rikosseuraamusta, valvontarangaistusta, tuomittiin 166 kertaa. Vuonna 2012 rangaistuksia määrättiin yhteensä 523 000 henkilölle. Rangaistusten yhteismäärä oli 8,6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2011. Alioikeuksissa tuomittiin 62 000 henkilöä, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sakkojen määrä laski vielä selvemmin: Vuonna 2012 rangaistusmääräyksellä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/tilastokeskus-rikoksista-ja-rikkomuksista-rangaistuja-9-prosenttia-edellisvuotta-vahemman/