KKV: Yhä useam­pi kar­tel­li jää kiin­ni uusien me­ne­tel­mien avul­la

8.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKV on ottanut käyttöön uusia keinoja kartellien paljastamiseksi. Uusia tilastollisia menetelmiä käytetään aluksi erityisesti julkisiin hankintoihin. 

Kartellit ovat kaikkein vakavimpia kilpailunrajoituksia ja verrattavissa talousrikollisuuteen. Kartellit aiheuttavat taloudellista vahinkoa asiakkailleen, markkinoille ja koko yhteiskunnalle. Suomessa on viime vuosina paljastunut kartelleja esimerkiksi linja-autoliikenteessä, rakennuseristeiden markkinalla, autokoulumarkkinalla ja isännöintialalla.

Vaikka useita kartelleja on jäänyt kiinni, on todennäköistä, että merkittävä osa kartelleista on jäänyt havaitsematta. KKV on ottanut käyttöön uusia tilastollisia menetelmiä tunnistamaan markkinoita, joilla yritysten toiminta viittaa kartelliin. Uusien menetelmien avulla pyritään paljastamaan yhä useampia kartelleja.

Ti­las­tol­lis­ten me­ne­tel­mien käy­tös­tä hy­viä tu­lok­sia

KKV on testannut, miten tilastollisia menetelmiä olisi voitu hyödyntää 1990- ja 2000-luvun alun asfalttikartellitapauksen tutkinnassa.

Myös muiden maiden kilpailuviranomaiset ovat viime vuosina ottaneet käyttöön tilastollisia menetelmiä kartellien etsinnässä. Aineistojen seulontaa tehdään toisiaan täydentävillä menetelmillä, mikä lisää kartellin kiinnijäämisen todennäköisyyttä.

Te­hok­kaal­la kar­tel­li­val­von­nal­la vah­vis­te­taan jul­kis­ta ta­lout­ta

KKV soveltaa uusia menetelmiä aluksi erityisesti julkisten hankintojen tutkimiseen. Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain yli 40 miljardia veronmaksajien rahaa. Julkiset hankinnat muodostavat otollisen kasvualustan harmaalle taloudelle, kuten kartelleille ja korruptiolle.

Kartellien vaikutukset hintoihin ovat tuntuvia. Kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on käsitelty useiden satojen kartellien hintavaikutuksia, on arvioitu kartellien johtavan keskimäärin 15–30 prosenttia korkeampiin hintoihin. Toimialalla, jossa julkisten hankintojen kokonaisarvo on 100 miljoonaa euroa, tämä tarkoittaisi vuosittain useita kymmeniä miljoonia euroja korkeampia hankintahintoja.

Sanktiona kartellista voi olla seuraamusmaksu, jonka markkinaoikeus määrää KKV:n esityksestä. Tähän mennessä suurimmat kartellista määrätyt seuraamusmaksut Suomessa ovat asfalttikartellista määrätyt yhteensä yli 80 miljoonaa euroa.

Seuraamusmaksusta vapautetaan yritys, joka ensimmäisenä kertoo kartellista kilpailuviranomaisille.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments