KKO: Huumausaineen useat käyttökerrat ovat yksi rikos – käyttörikoksen “vähäinen määrä” arvioidaan kerralla hallussa olleen määrän mukaan

21.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:12 Rikosten yhtyminen – Rikoksen yksiköinti – Huumausainerikos – Huumausaineen käyttörikos

A oli noin kuuden kuukauden aikana omaa käyttöä varten tilannut ja sen jälkeen pitänyt hallussa huumausaineita kymmenenä eri kertana siten, että pienin tilaus oli ollut yksi ekstaasitabletti ja suurin tilaus 10 ekstaasitablettia ja gramma marihuanaa, mikä myös oli A:n kerrallaan enimmillään hallussaan pitämän huumausaineen määrä.

Korkein oikeus katsoi, että
– A:n menettelyssä oli kyse yhdestä teosta,
– huumausaineen vähäistä määrää arvioitaessa lähtökohtana on se määrä huumausainetta, jota tekijä on kerrallaan pitänyt hallussaan,
– 30 kerta-annosta huumausainetta voitiin pitää lähtökohtaisesti rikoslain 50 luvun 2 a §:ssä tarkoitettuna vähäisenä määränä huumausainetta ennen huumausaineen vaarallisuuden ja käyttäjän tottumuksen huomioon ottamista ja että
– A:n kerrallaan hallussa pitämää ekstaasista ja marihuanasta muodostuvaa yhteensä noin 15 käyttöannosta oli siten pidettävä rikoslain 50 luvun 2 a §:ssä tarkoitetulla tavalla määrältään vähäisenä.

6. Korkein oikeus toteaa, että huumausaineen käyttö eroaa huumausainerikoksen tekomuotona huumausaineen myynnistä, välittämisestä ja muusta luovuttamisesta. Huumausaineen käytössä useiden käyttökertojen voidaan katsoa muodostavan yhden huumausainerikoksen, jos käyttökerrat muodostavat luontevan kokonaisuuden ajallisesti tai toiminnan jatkuvuuden vuoksi. Huumausaineen käyttöä ei ole perusteltua arvioida erillisinä tekoina yksin sillä perusteella, että ne kohdistuvat eri huumausaine-eriin. – – –
14. Korkein oikeus katsoo lisäksi, että vähäistä määrää arvioitaessa ei ole perusteltua ottaa lähtökohdaksi huumausaineen yhteenlaskettua määrää koko tekoajalta, vaan lähtökohdaksi on otettava se määrä huumausainetta, jonka tekijä on kerrallaan pitänyt hallussaan.

KKO:2023:12

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments